Overbevisende effekt af osimertinib som adjuverende behandling af EGFR-positiv ikke-småcellet lungecancer

Peter Meldgaard | Aug 2020 | ASCO20 Virtual | Onkologi |

Peter Meldgaard
overlæge,
Kræftafdelingen,
Aarhus Universitetshospital

Patienter med EGFR-muteret NSCLC har en dyster prognose. Således får omkring 75% af patienterne i stadie III tilbagefald inden for fem år efter operationen. Nu er der imidlertid lovende nye data, der viser, at patienter med EGFR-muteret NSCLC, der kan radikalt opereres, bør tilbydes adjuverende behandling med osimertinib, en EGFR-mutation tyrosinkinasehæmmer. Ved årets virtuelle ASCO-kongres fremlagde Roy S. Herbst, læge og ph.d. ved Yale School of Medicine og Yale Cancer Center, resultaterne fra ADAURA-studiet, der undersøger osimertinib – en EGFR-mutation tyrosinkinasehæmmer – som adjuverende behandling af ikke-småcellet lungecancer efter radikal operation.1 Osimertinib er i dag indiceret til behandling af lokalt fremskreden eller metastaserende, ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) med aktiveret, muteret EGFR eller med T790M-muteret EGFR. EGFR-muteret, ikke-småcellet lungecancer – en dyster prognose Patienter med EGFR-muteretNSCLCstadieinddeles således, at patienter i stadie IB alene har én lokaliseret tumor i lungen, patienter i stadie II har spredning af tumor i lungen, mens patienter i stadie IIIA har spredning til lymfeknuderne mellem lungerne. Alle tre stadier er operable – hvilket også er den behandling, vi tilbyder i Danmark. Nogle patienter er kandidater til adjuverende kemoterapi. Det vurderes på baggrund af tumorstørrelsen, spredning til lymfeknuder, samt om patienterne kan tåle kemobehandlingen. I så fald tilbyder vi dem i dag platin-dublet kemoterapi – en behandling, der er relativt giftig med en del bivirkninger. Selvom patienterne i dag opereres og efterfølgende behandles med adjuverende kemoterapi, så er prognosen meget dyster. Således får 45% af patienterne med én tumor i lungen tilbagefald inden for fem år. For patienterne i stadie II er tilbagefaldsprocenten omkring 62%, og i stadie III får omkring 75% af patienterne tilbagefald inden for fem år efter operationen. Heldigvis er der med de data, der nu er fremlagt ved ASCO, mere opmuntrende resultater for denne gruppe af patienter, som jeg vil redegøre mere for i det...