Biopsitagning fra venstre binyre med endoskopisk ultralyd (EUS-B-FNA)

Uffe Bødtger | Aug 2020 | Onkologi |

Uffe Bødtger
overlæge,
Lungemedicinsk Afdeling,
Næstved Sygehus

Paul Frost Clementsen
overlæge,
Medicinsk Afdeling,
Roskilde Sygehus

Lungecancer er på verdensplan den hyppigste cancerform og den hyppigste årsag til cancerdødsfald. Man anvender ofte PET-CT-scanning til at klarlægge udbredelsen, men mistanke om spredning skal be- eller afkræftes med biopsi. En eventuel spredning af en ikke-småcellet lungecancer til en binyre kontraindicerer kurativt intenderet behandling af lungecanceren. Man kan nu bioptere venstre binyre via esophagus med et EBUS-endoskop, der normalt anvendes i trachea. Anvendelse af samme endoskop i både trachea og esophagus har indlysende fordele. Lungecancer er den hyppigste cancersygdom på verdensplan og er også den hyppigste årsag til cancerrelateret død. Sygdommen kan inddeles i to hovedgrupper, små-cellet og ikke-småcellet lungecancer. Patienter med førstnævnte behandles med stråle- og kemoterapi, hvorimod man i tilfælde af sidstnævnte stiler mod operation, stråleterapi eller kombineret kemoterapi+stråleterapi med kurativt sigte, medmindre sygdommen har bredt sig. Typisk anvendes positron-emmissions-tomografi med computer-tomografi (PET-CT)-scanning for at afgøre sygdommens udbredelse, men hvis der på grundlag alene af billeder er mistanke om spredning, skal dette enten be- eller afkræftes med biopsi, fordi PET-CT kan give falsk positive (og falsk negative) resultater. Hvorfor skal man bioptere? Tumorer i venstre binyre ses hos op til 4-7% af alle patienter med potentielt operabel lungecancer, men ca. to tredjedele af disse er godartede adenomer.1 Påvisning af en metastase fra lungecanceren i binyren kontraindicerer kurativt intenderet behandling, hvilket ikke er tilfældet, hvis tumoren i binyren er godartet. Det er derfor af afgørende betydning for behandlingsstrategien at bioptere en suspekt venstre binyre.2 Hvordan kan man bioptere? Man kan benytte perkutan ultralyd-vejledt eller CT-vejledt binyrebiopsi, hvilket normalt udføres på radiologisk afdeling. Det er desuden velkendt, at venstre binyre kan biopteres ved hjælp af endoskopisk ultralyd via esophagus med anvendelse af det store gastroenterologiske og relativt komplicerede endoskop, der er specielt konstrueret til dette, såkaldt EUS-FNA. Proceduren udføres normalt af gastroenterologer, men i de senere år er lungemedicinere både...