Targeteret førstelinjebehandling giver opløftende resultater for patienter med ALK-positiv NSCLC

Peter Meldgaard | Aug 2020 | ASCO20 Virtual | Onkologi |

Peter Meldgaard
overlæge,
Kræftafdelingen,
Aarhus Universitetshospital

ALEX-studiet har undersøgt alectinib mod crizotinib som førstelinjebehandling af patienter med ALK-positiv, ikke-småcellet lungecancer. Overlevelsesdata for behandling med alectinib viser, at flere end halvdelen af patienterne fortsat er i live efter fem år på trods af, at patienterne på diagnosetidspunktet har fjernmetastaser til flere organer. Tyrosin kinase-hæmmeren (TKI) alectinib er godkendt af Medicinrådet som førstelinjebehandling af ikke-kurabel stadie III og IV ALK-positiv, ikke-småcellet lungecancer (NSCLC). Alectinib er et andengenerations-TKI-præparat, der er målrettet mod at ramme ALK-translokationen, og det er i stand til at passere blodhjernebarrieren og dermed behandle eventuelle hjernemetastaser. Et fase III ”head-to-head-studie” kaldet ALEX-studiet har gennem de seneste år undersøgt behandling med alectinib versus crizotinib som førstelinjebehandling af patienter med ALK-positiv NSCLC. Ved dette års virtuelle ASCO-kongres blev de seneste data fra ALEX-studiet præsenteret, herunder data om patienternes overlevelse samt sikkerheden for de to behandlinger.1 Crizotinib er et førstegenerations-TKI-præparat, der oprindeligt er udviklet mod MERT proto-onkogen. Vi ved derfor, at crizotinib ikke er lige så potent over for ALK-translokationen som de nyere andengenerations-TKI’er som eksempelvis alectinib, hvilket også fremgår af de nye data fra ALEX-studiet. 62,5% af patienterne er i live efter fem år Overlevelsesdata for behandling med alectinib viser, at flere end halvdelen af patienterne fortsat er i live efter fem år, og dermed har studiet endnu ikke nået den mediane overlevelse. Det er på trods af, at patienterne på diagnosetidspunktet har fjernmetastaser til flere organer. Således er i alt 62,5% af alle patienterne i alectinib-behandling i live efter fem år. Ved behandling med alectinib reduceres risikoen for død med 33% (Hazard ratio 0,67). Det er glædeligt nyt, at behandling med en potent og targeteret behandling har vist så stor en betydning for patienternes overlevelse, også selvom de har udbredt sygdom på diagnosetidspunktet. Overlevelsesgevinsten er mest markant for patienter behandlet med alectinib, og noget lavere for patienter...