Vaccination Mod Hiv

Vurdering og anbefaling af pneumokok-vaccination for personer, der er fyldt 65 år

Hans-Christian Slotved | Aug 2020 | Almen praksis | Apoteket | Sygeplejersken |

Hans-Christian Slotved
fagchef,
Afdelingen for Bakterier,
Parasitter & Svampe,
Statens Serum Institut

Palle Valentiner-Branth
sektionsleder,
Afdelingen for
Infektionsepidemiologi
& Forebyggelse/
Vaccineforebyggelige Sygdomme,
Statens Serum Institut

På baggrund af COVID-19-pandemien og de seneste års pneumokok-vaccinationsstudier er der fra april 2020 kommet nye pneumokok-vaccinationsanbefalinger til ældre og risikogrupper. Nu skal disse grupper vaccineres med den bredt dækkende pneumokok-vaccine PPV23. Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) er på verdensplan den væsentligste bakterielle årsag til alvorlig sygdom og død.1 Pneumokokker kan forårsage mange forskellige infektionssygdomme, for eksempel bakteriæmi, meningitis, pneumoni og otitis media. Med coronaviruspandemien er blandt andet pneumokok-vaccination af ældre personer og risikogrupper kommet højt op på dagsordenen i mange lande – inklusive Danmark. Det er sket for at reducere antallet af personer, der rammes af andre alvorlige sygdomme, og derved lette sundhedsvæsnets byrde.2 I denne artikel vil vi, baseret på oversigtstudiet af Berild et al.1 og en rapport fra Folkehelseinstitutet (FHI),3 gennemgå vaccineeffektiviteten af de godkendte pneumokok-vacciner til ældre mod invasiv pneumokok-sygdom (IPS) og lungebetændelse. Vi vil ligeledes præsentere de seneste pneumokok-vaccinationsanbefalinger af ældre i Danmark, som netop er opdateret i april 2020.2 Tilgængelige pneumokok-vacciner i Danmark Pneumokokker er omgivet af en polysakkaridkapsel. Karakteristika i bakteriestammernes kapsel bestemmer, hvilken serotype pneumokokken tilhører. Der kendes i dag over 95 forskellige serotyper, og der opdages til stadighed nye typer. Der er ingen tilgængelige vacciner, der dækker alle kendte pneumokok-serotyper. Der findes to typer af pneumokok-vacciner: De proteinkonjugerede (PCV), der virker i alle aldre, og en ren polysakkaridbaseret vaccine (PPV), der virker hos alle over to år. Baseret på disse typer af vacciner er der i dag to forskellige vacciner, der er tilgængelige til forebyggelse af pneumokok-sygdom hos voksne: En 13-valent konjugeret vaccine (PCV13), der inkluderer 13 serotyper, og en 23-valent polysaccharidvaccine (PPV23), der inkluderer 23 serotyper (tabel 1). Studier, der ligger til grund for vaccineevalueringen I oversigtsstudiet fra Berild et al.1 undersøges de vaccinestudier, der ligger til grund for vurderingen og sammenligningen af vaccineeffekten for PCV13 og PPV23. Der blev identificeret i alt 1060 studier, der relaterede...