Risikofaktorer for pacemaker hos patienter med atrieflimren

Frederik Dalgaard | Sep 2020 | Almen praksis |

Frederik Dalgaard
læge,
Hjertemedicinsk Afdeling,
Herlev & Gentofte Hospital

Risikoen for at få pacemaker hos patienter med atrieflimren er blevet undersøgt ud fra data fra det danske landspatientregister. Ud fra en række af risikofaktorer, herunder køn, alder, medfødt hjertesygdom med flere, er der blevet bygget en risikoscore, der kan guide læger til at identificere, hvilke patienter med nyopdaget atrieflimren der er i højrisiko for at få pacemaker. Patienter med atrieflimren er i øget risiko for at udvikle betydningsfuld bradykardi. Dette skyldes både, at atrieflimren i sig selv fortærer atrierne og sinusknuden, og eksterne faktorer såsom alder samt frekvensregulerende og antiarrytmiske lægemidler.1,2 Bradykardi er associeret med morbiditet, faldskader og nedsat livskvalitet.3,4 Vi har tidligere vist, at patienter med atrieflimren, der får pacemaker, har en høj andel af kardiovaskulære lidelser.5 Der findes den dag i dag ingen studier, der har undersøgt risikofaktorer for pacemaker som behandling hos patienter med atrieflimren. Det har vi for nylig undersøgt ved brug af det danske landspatientregister. Det skal understreges, at vi undersøgte patienterne, før de begyndte at tage frekvensregulerende medicin eller antiarytmikum, fordi der er udført flere studier af risikoen for pacemaker ved disse medikamenter.6 Denne artikel bygger på vores forskningsresultater, udgivet i BMJ Open Heart i marts 2020.7 Metode Vi brugte det danske landspatientregister til at registrere alle nye tilfælde af patienter med atrieflimren fra 2000 til 2014. Vi fandt alle patienter, der var blevet registreret med atrieflimren, både på hospitalet og på ambulatorier. I det danske landspatientregister er der også kodet for alle pacemakerprocedurer. Vi indsamlede data om andre komorbiditeter og faktorer, som kunne have indflydelse på behandling med pacemaker, såsom alder og synkoper. Derefter fulgte vi alle patienterne, til de afgik ved døden eller fik en pacemaker. På baggrund af disse faktorer forsøgte vi at prædikere, om man, ud fra en simpel risikoscore, kunne forudsige, hvem der på kort sigt fik behov for en...