Metformin og tarmmikrobiota

Trine Nielsen | Sep 2020 | Almen praksis |

Trine Nielsen
læge, ph.d.,
Novo Nordisk Foundation
for Basic Metabolic Research,
Københavns Universitet

Metformin er det mest brugte orale antidiabetika både i Danmark og på verdensplan til behandling af type 2-diabetes. En del af metformins glukosenedsættende effekt sker via mave-tarm-kanalen, formentlig via en direkte påvirkning af tarmens bakterier, hvilket også kan være årsagen til, at næsten hver tredje patient får bivirkninger fra mave-tarm-kanalen. Dette betyder imidlertid, at præ- eller probiotika kan være et muligt middel til at begrænse disse bivirkninger. Metformin er det mest brugte orale antidiabetika både i Danmark og på verdensplan og har været på markedet i mere end 50 år til behandling af type 2-diabetes. Metformins blodsukkernedsættende effekt skyldes blandt andet en hæmning af den hepatiske gluconeogenese, samt at det gør, at optagelsen af glukose i skeletmuskulaturen øges. Dog er der øget evidens for at en del af metformins effekt sker via mekanismer i mave-tarm-kanalen. Metformin har en meget højere koncentration i tarmlumen end i plasma, og studier har vist at metformin øger det intestinale glukoseoptag. Metformin øger koncentration af GLP-1, og selv om direkte mekanisme ikke er endelig klarlagt, er det vist, at en del af denne effekt muligvis medieres via påvirkning af galdesyreabsorption i ileum. Meget tyder på at disse effekter skyldes en direkte eller indirekte påvirkning af tarmens bakterier.1 Derudover er det velkendt at omkring 25-30% af alle patienter oplever bivirkninger fra mave-tarm-kanalen ved metformin behandling.2 Årsagen hertil er ukendt, men flere data tyder på en direkte påvirkning af tarmens bakterier. Tarmmikrobiota og type 2-diabetes Gennem de senere år har der været fokus på tarmens mikroorganismer (mikrobiota) og deres betydning for udvikling af en lang række af sygdomstilstande - herunder type 2-diabetes. Mikroorganismerne i tarmen består langt overvejende af bakterier, og vi har gennem de seneste ca. ti år fået indblik i bakteriernes betydning for vores metabolisme. Via sekventering af bakterielle gener kan man opnå en dyrknings-uafhængig...