Polycystisk ovariesyndrom – en risikofaktor for kardiovaskulær sygdom og atrieflimren?

Ditte Vassard | Sep 2020 | Almen praksis |

Ditte Vassard
ph.d., M.sc.,
Institut for Folkesundhedsvidenskab,
Afdeling for Social Medicin,
Københavns Universitet

Clare Oliver-Williams
dr.med.,
Cardiovascular Epidemiology Unit,
Department of Public Health and Primary Care,
Homerton College, University of Cambridge,
United Kingdom

Anja Pinborg
professor, dr.med.,
lægelig leder af Fertilitetsklinikken,
Rigshospitalet,
Københavns Universitetshospital

Lone Schmidt
professor MSO, dr.med., ph.d.,
Institut for Folkesundhedsvidenskab,
Afdeling for Social Medicin,
Københavns Universitet

Polycystisk ovariesyndrom er en endokrin lidelse, der ofte findes i sammenhæng med metaboliske og hormonelle forstyrrelser. Et nyt nationalt, registerbaseret kohortestudie har undersøgt sammenhængen mellem polycystisk ovariesyndrom og risiko for kardiovaskulær sygdom samt atrieflimmer. Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er en endokrinologisk lidelse, der rammer op mod 18% af alle kvinder.1 Diagnosen kræver tilstedeværelse af mindst to af følgende symptomer: Uregelmæssig eller udeblivende menstruation. Hyperandrogenisme (forhøjede niveauer af mandlige kønshormoner). Polycystiske ovarier.1 Det er tidligere vist, at kvinder med PCOS har højere forekomst af risikofaktorer for kardiovaskulære sygdomme (CVD) og dermed potentielt også en højere risiko for at udvikle CVD.1 Flere symptomer på PCOS er således specifikt præmenopausale.2 Det er dog uvist, om PCOS kan hænge sammen med en højere risiko for CVD gennem hele livsforløbet, præ- og postmenopausalt. Vi var derfor interesserede i at undersøge risikoen for CVD blandt kvinder med PCOS. Vi var derudover interesserede i at undersøge risikoen for atrieflimren (AF) i samme gruppe kvinder.3,4 Kendte risikofaktorer for AF er for eksempel type 2-diabetes og svær overvægt,1,5 og de er ofte forekommende hos kvinder med PCOS.5,6 Derudover er et forhøjet niveau af testosteron, der ofte findes hos kvinder med PCOS, associeret med højere risiko for atrieflimren og blodprop i hjertet hos kvinder.7,8,9 Metode For at undersøge, hvorvidt risikoen for CVD og AF var øget blandt kvinder med PCOS, gennemførte vi en national registerbaseret undersøgelse blandt kvinder i Danmark. PCOS diagnosticeres oftest i forbindelse med infertilitet og behov for in vitro fertilisationsbehandling (IVF), hvorfor vi identificerede alle kvinder, der havde fået IVF-behandling i Danmark i årene 1994 til 2015 i The Danish National ART-Couple Cohort II (DANAC II-kohorten). Oplysninger fra IVF-registret om disse kvinder blev koblet med oplysninger fra Landspatientregisteret, CPR-registret og det Medicinske Fødselsregister. Kvinder, der havde CVD, inden de påbegyndte IVF-behandling, blev ekskluderet. Dette resulterede i en studiepopulation...