Immunrelateret hepatitis hos patienter med metastatisk melanom

Nicole Romanski | Sep 2020 | Dermatologi | Onkologi |

Nicole Romanski
cand.med.,
Akut- og Traumecenter,
Aalborg Universitetshospital

Immunterapi har øget overlevelsen ved metastatisk melanom, men har medført andre bivirkninger, som kan ramme alle organsystemer. Ca. 7% af alle med metastatisk melanom, som var behandlet med immunterapi, udviklede hepatitis, som blev behandlet efter guidelines, men alligevel oplevede hver tredje patient recidiv under steroidbehandling. Der bør derfor kigges yderligere på at finde den mest optimale strategi for behandling. Immunterapi har haft stor betydning for overlevelsen blandt patienter med metastatisk melanom.1 Behandlingen har dog medført en anderledes bivirkningsprofil, end man hidtil har været vant til ved cancerbehandling, og som derfor stiller nye krav til håndteringsstrategien af disse bivirkninger.2 Bivirkningerne kaldes immune-related adverse events (irAE) og kan ramme alle organsystemer.2 Immunrelateret hepatitis defineres som en ellers uforklarlig stigning i alanintransaminase (ALAT), aspartattransaminase (ASAT) og/eller bilirubin.3 Klinisk præsenterer immunrelateret hepatitis sig fra asymptomatisk til potentiel dødelig akut leversvigt.4 Immunrelateret hepatitis behandles med systemisk steroid og ved manglende effekt yderligere anden linje immunsuppressiv behandling.5 Før påbegyndelse af behandling er det vigtigt at udelukke andre årsager til påvirkede levertal, blandt andet infektiøs hepatitis, medicin- eller alkoholinduceret hepatitis eller progression af levermetastaser.5 Mange kliniske forsøg har undersøgt incidencer af immunrelateret hepatitis i forbindelse med immunterapi, men flere kliniske aspekter mangler endnu at blive adresseret. Vi har undersøgt en kohorte bestående af 521 patienter (som fik i alt 637 behandlingsregimer) behandlet med fire forskellige behandlingsregimer (ipilimumab, pembrolizumab, nivolumab samt kombinationsbehandling med ipilimumab og nivolumab). Formålet var her at undersøge risikoen for at udvikle immunrelateret hepatitis og undersøge respons til den immunsuppressive behandling samt potentielle risikofaktorer.6 Risikoen for immunrelateret hepatitis Studiet viste, at 6,8% af patienterne udviklede immunrelateret hepatitis (CTCAE grad 2-4), mens ca. en tredjedel af patienterne havde påvirkede levertal svarende til CTCAE grad 1 hepatotoksicitet. Risikoen er signifikant højere ved kombinationsterapi sammenlignet med monoterapi samt lidt højere ved behandling med ipilimumab sammenlignet med pembrolizumab. Blandt...