Diabetes og gustatorisk sved

Peter Lommer Kristensen | Sep 2020 | Almen praksis |

Peter Lommer Kristensen
specialeansvarlig overlæge
for endokrinologien,
Nordsjællands Hospital

Gustatorisk sved er svedudbrud i forbindelse med spisning. Det kan være ubehageligt og socialt invaliderende. En undersøgelse viser at 13% af adspurgte personer med type 2-diabetes har gustatorisk sved, og personer med perifer neuropati har ca. dobbelt så høj risiko for at have gustatorisk sved sammenlignet med personer uden neuropati. Glycopyrrolat-creme kan formentlig hjælpe mange, der gerne vil mindske deres svedudbrud ved spisning. Forestil dig, at du sidder til en middag og netop er gået i gang med hovedretten. Det er - diskret - lykkedes dig at tage din måltidsinsulin, men ret pludseligt driver en flod af sved ned over din pande og ned ad nakken. Du tørrer det af med bagsiden af din hånd og med din serviet, men det fortsætter, og snart har alle i selskabet vendt sig mod dig. Svedudbruddet kan være det, der kaldes gustatorisk sved. Gustatorisk sved, det vil sige svedudbrud i forbindelse med spisning, kan være ubehageligt og et ”socialt” problem for de personer, der oplever det - som illustreret i eksemplet ovenfor. Hvis det tilmed påvirker dine spisevaner, kan det være med til at påvirke din blodsukkerregulering. Der findes ikke nogen dansk eller international definition af, hvad gustatorisk sved er, og det gør det svært at afgrænse symptomet. Gustatorisk sved hos personer med diabetes er da også meget dårligt undersøgt i videnskabelig forstand. Der findes kun en ældre engelsk undersøgelse fra 1996.1 Herudover er gustatorisk sved hos personer med diabetes primært beskrevet i kasuistikker. Man formoder, at gustatorisk sved er en komplikation til diabetes i det neuropatiske spektrum, idet svedproduktion er styret af det sympatiske nervesystem. Det har endvidere vist sig, at antikolinerge lægemidler kan reducere svedproduktion. Det formodes derfor, at forekomsten af gustatorisk sved er forbundet med langvarig diabetes og måske andre diabeteskomplikationer. Vi har netop gennemført den til dato største undersøgelse af hvor...