Non-invasive retinale markører ved diabetisk retinopati – fra forskning til evidensbaseret behandling

Behandling af HIV-inficerede patienter med TLR9-immunterapi inducerer HIV-specifikt immunrespons

Christina Valbirk Konrad | Sep 2020 | Infektionsmedicin |

Christina Valbirk Konrad
ph.d.-studerende,
Afdeling for Infektionssygdomme,
Aarhus Universitetshospital

Line Khalidan Vibholm
læge, ph.d.,
Afdeling for Infektionssygdomme,
Aarhus

Mariane Høgsbjerg Schleimann
klinisk specialist, ph.d.,
Afdeling for Infektionssygdomme,
Aarhus Universitetshospital

De senere år har bragt store fremskridt i HIV-behandlingen, men HIV er fortsat en global udfordring. Behandling med TLR9-agonisten, MGN1703, kan dog - kombineret med andre interventioner med formålet at øge immun-effektor funktionen - blive et vigtigt fokuspunkt i fremtidige studier med henblik på at reducere eller nedkæmpe HIV-infektion, og kan derved muliggøre en kur mod HIV. Hvorfor en kur mod HIV? Siden Human Immunodeficiency Virus (HIV) pandemiens begyndelse er der sket store fremskridt i behandlingen af HIV-infektion med implementeringen af kombinations-antiretroviral terapi (cART).1 Til trods for de store fremskridt er HIV-infektion fortsat en udfordring på globalt plan, idet der i gennemsnit sker en ny infektion hvert 20. sekund med den konsekvens, at der i dag er mere end 37 millioner HIV-inficerede personer i verden.2 Selvom cART er i stand til at undertrykke HIV-replikation og dermed forhindre udvikling af Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) blandt HIV-inficerede personer, er cART ikke en kur mod HIV.3 Ophør af cART medfører nemlig tab af virologisk kontrol, hvorved HIV frit kan kæmpe sig tilbage i blodet og forårsage et såkaldt ”viralt rebound” inden for 7-21 dage. Derfor er livslang cART en nødvendighed, indtil udviklingen af en HIV-behandling, som enten er i stand til at udrydde kroppens HIV-inficerede celler eller kan inducere vedvarende virologisk kontrol. Den store udfordring for udviklingen af en kur mod HIV er imidlertid denne virus’ evne til at undvige immunsystemet. Ved at inficere og integrere sit genom i CD4 T-cellernes eget DNA, etablerer HIV et permanent reservoir, der kan overleve ubemærket i latent inficerede celler, indtil det efter års inaktivitet spontant kan reaktiveres og forårsage fornyet viræmi under forhold uden anvendelse af cART.4-6 For at udvikle en kur mod HIV er det derfor essentielt at udrydde eller reducere det latente reservoir af HIV-inficerede celler. Af den grund er netop dette hovedfokus...