Faglig test: Bivirkninger ved behandling af lungecancer med immunterapi

Best Practice Nordic | Sep 2020 | Onkologi |

Immunterapi til patienter med ikke-småcellet lungecancer uden aktiverende mutationer har gennem de seneste år vist, at behandlingen forlænger den progressionsfri overlevelse, giver en højere responsrate og en bedre overlevelse. Forekomsten af bivirkninger ved immunterapi er færre end ved behandling med kemoterapi men bivirkningsprofilen ved immunterapi er meget anderledes end ved kemoterapi, ligesom de kan udvikles tidsforskudt af behandlingen. Du kan med fordel læse denne artikel om immunterapi: "Immunterapi giver patienter med lungecancer håb og bedre livskvalitet", af Cecilia Bech Horsted, afdelingslæge, Afdeling for Kræftbehandling, Herlev Hospital, for at få seneste nyt om bivirkninger ved behandling af lungecancer ved immunterapi. Du kan finde artiklen her. [gravityform id="32" title="true" description="false" tabindex="2"]