Highlights fra ASCO

I denne episode er emnet highlights fra ASCO 2020. Du vil høre bidrag fra såvel danske som internationale speakere, hvorfor indslagene vil være både på dansk og engelsk. Vi vil præsentere spændende nyt om lungecancer, hvor bla. et skandinavisk studie har vist resultater, der kan blive afgørende for den fremtidige strålebehandling af patienter med småcellet lungecancer. Et andet spændende felt, der giver håb og optimisme, er immunterapi til patienter med malignt mesotheliom, hvor flere studier afspejler, at immunterapien for alvor presser sig på overfor denne patientgruppe. Inden vi dog når hertil, vil du blive præsenteret for nye overlevelsesdata for patienter med ikke-metastatisk prostatacancer, hvor præsentationer på ASCO viste, at behandling med 2. generations antiandrogener bedrer overlevelsen. Et stort fremskridt for denne patientgruppe.

Hear Professor Martin Reck explain the long-term benefits for patients with stage IV/recurrent NSCLC in a perspective of CheckMate 227 and the key take-aways from ASCO 2020 within the area of lung cancer.

In this MEDtalk, Prof. Dr. med. Martin Reck explains which lung cancer patients benefit from combination therapy with nivolumab and ipilumab.

I denne MEDtalk præsenterer Klaus Brasso data fra ASCO, der viser, at tidlig behandling med 2. generations antiandrogener til patienter med ikke-metastatisk kastrationsresistent prostatacancer forbedrer patienternes overlevelse.

Investigator-initieret studie viser en signifikant forbedring af 2-års overlevelsen og median overall survival ved højdosis strålebehandling af patienter med småcellet lungecancer stadie II-III eller ikke-operabel stadie 1. Resultaterne kan på sigt være med til at ændre strålebehandlingen, lyder Peter Meldgaards vurdering.

Fem-års data for 1. linjebehandling med alectinib til patienter med ALK positiv ikke-småcellet lungekræft viser meget opløftende resultater i forhold til behandling med crizotinib ifølge Peter Meldgaard, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Trods metastasering er 62,5% af patienterne, der er behandlet med alectinib, fortsat i live efter fem år, mens dette gælder for 45,5% af patienterne, der er behandlet med crizotinib. Hør Peter Meldgaards perspktivering af resultaterne.

#Seneste udgivelse

Onkologi

Nr. 2 • April 2020
10. Årgang
  • Overvægt øger risikoen for flere kræftsygdomme
  • Kol og Lungecancer
  • Prostatacancer og ostoporose

Onkologi MEDcast

Tweets by ASCO