Småcellet lungecancer er en meget alvorlig sygdom. Kemoterapi tilbydes ofte, men har dog ofte kun en kortvarig effekt. Kombineres det imidlertid med intenderet strålebehandling, medfører det en signifikant forbedring af overlevelsen. På sigt kan behandlingsprincipperne således ændres for denne gruppe af patienter.

ALEX-studiet har undersøgt alectinib mod crizotinib som førstelinjebehandling af patienter med ALK-positiv, ikke-småcellet lungecancer. Overlevelsesdata for behandling med alectinib viser, at flere end halvdelen af patienterne fortsat er i live efter fem år på trods af, at patienterne på diagnosetidspunktet har fjernmetastaser til flere organer.

Patienter med EGFR-muteret NSCLC har en dyster prognose. Således får omkring 75% af patienterne i stadie III tilbagefald inden for fem år efter operationen. Nu er der imidlertid lovende nye data, der viser, at patienter med EGFR-muteret NSCLC, der kan radikalt opereres, bør tilbydes adjuverende behandling med osimertinib, en EGFR-mutation tyrosinkinasehæmmer.

At ASCO 2020 meeting, the new final survival results of the SPARTAN study were reported. When we look at overall survival in SPARTAN, the use of apalutamideprolongs survival from 60 months to 74 months – that is a 14-month survival advantage, with a hazard ratioof 0.78. Earlier reports have shown significant advantages in reduction of metastasis development rates and the time to symptomatic regression.

CheckMate 9LA is the second trial in a row of trials investigating the role of immunotherapy combinations in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC). At the preplanned interim analysis after 8.1 months, overall survival was significantly prolonged with the combination of ipilimumab (IPI) and nivolumab (NIVO) and chemo vs chemo alone as front-line therapy in unselected patients with advanced NSCLC at all PD-L1 levels.

Behandling af ikke-metastatisk, kastrationsresistent prostatacancer med andengenerations-antiandrogener har givet overbevisende resultater. Studier har vist signifikante overlevelsesgevinster hos patienter med ikke-metastatisk, kastrationsresistent prostatacancer. De nye lægemidler kan således betyde fremskridt i den urologiske behandling af prostatacancer.

#Seneste udgivelse

Onkologi

Nr. 2 • april 2020
10. Årgang
  • Overvægt øger risikoen for flere kræftsygdomme
  • Kol og Lungecancer
  • Prostatacancer og ostoporose

Onkologi MEDcast

Tweets by ASCO