MEDcast – Almen Praksis

Velkommen til BestPractice Nordic MEDcast for almen praksis, en podcast hvor vi diskuterer patientcases, diagnosticerings- og behandlingsdilemmaer indenfor almen praksis.

Episode 10: Ny viden kan ændre praksis ved behandling af hjertesvigt

Bo Christensen, praktiserende læge i Låsby og professor ved Institut for Folkesundhed, Almen medicin, Aarhus Universitet og Brian Løgstrup, overlæge ved Afdelingen for hjertesygdomme, samt klinisk lektor ved Klinisk Institut, Aarhus Universitetshospital, perspektiverer den betydning nye resultater kan få for dit valg af behandling til patienter med hjertesvigt.

Log ind for at få adgang til podcasten.

Episode 9: Vurdering af osteoporosepatient efter 5 års behandling med bisfosfonat

I denne episode skal du møde Mette Friberg Hitz, overlæge i endokrinologi på videnscenteret for knoglesundhed på Sjællands universitets hospital i Køge. Du skal også møde Charlotte Landbo Tofteng, overlæge i endokrinologi og ph.d på medicinsk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge. De vurderer en osteoporosepatient ved kontrol efter fem års behandling med bisfosfonat. Hvad skal man som egen læge være opmærksom på? Hvordan skal man vurdere, om patienten skal fortsætte behandlingen, om behandlingen skal seponeres, eller om man skal skifte til en anden og mere potent behandling?

Log ind for at få adgang til podcasten.

Episode 8: Behandlingsmæssige perspektiver for ældre patient med atrieflimren 

I denne episode vil overlæge Thomas Truelsen, overlæge ved neurologisk afdeling, Rigshospitalet og afdelingsansvarlig for trombolyse, tale om de behandlingsmæssige overvejelser, du kan gøre i forhold til en ældre patient med atrieflimren. Giver det mening, at forebygge stroke hos en ældre patient med atrieflimren? Hvilken AK-behandling bør man vælge? Hvilke faktorer skal man vægte, når patienten skal være i AK-behandling resten af sit liv? I det følgende giver Thomas Truelsen sine bud på svar.

Log ind for at få adgang til podcasten.

 

Episode 7: Når patienten med atrieflimren får stroke trods AK-behandling – hvert sekund tæller i den akutte situation og i forhold til valg af trombolysebehandling

I forhold til atrieflimren er det vigtigt at huske, at AK-behandling kun forebygger forekomst af stroke, men den eliminerer ikke risikoen. Det gælder både for behandling med vitamin-K antagonist og med et DOAK-præparat. Derfor sker det, at patienter med atrieflimren indlægges med stroke trods AK-behandling. I denne episode vil overlæge Thomas Truelsen, overlæge ved neurologisk afdeling, Rigshospitalet, og afdelingsansvarlig for trombolyse, fortælle om forekomst og behandling af stroke hos patienter, der allerede er i AK-behandling som følge af atrieflimren.

Log ind for at få adgang til podcasten.

 

Episode 6: Stroke: Erkendte symptomer, information og flere behandlingsmuligheder

Stroke (apopleksi, blodprop eller blødning i hjernen) er en hyppig årsag til død verden over og den hyppigste årsag til erhvervet hjerneskade hos voksne. I Danmark rammes ca. 12.000 personer af stroke årligt. I denne podcast vil overlæge Thomas Truelsen, overlæge ved neurologisk afdeling, Rigshospitalet, og afdelingsansvarlig for trombolyse, redegøre for, hvad du som praktiserende læge kan gøre, og hvilken information du vil blive spurgt til af Trombolysevagten, i den akutte situation.

Log ind for at få adgang til podcasten.

 

Episode 5: Målrettet indsats mod osteoporose fører til 30% færre hoftebrud om året

Omtrent 3% af den danske befolkning er identificeret med osteoporose – hyppigst blandt kvinder og ældre. Samtidig vurderer Sundhedsstyrelsen, at op mod 500.000 borgere har udiagnosticeret osteoporose, og mange opdager først, at de har osteoporose, når de får et knoglebrud. I denne podcast kan du høre praktiserende læge Marianne Siersbæk og overlæge Peter Vestergaard forklare, hvordan det er lykkes dem at reducere antallet af hoftebrud med 30% om året i Region Nordjylland.

Log ind for at få adgang til podcasten.

 

Episode 4: Valg af osteoporose behandling til 56-årig kvinde, uden genetisk disposition til osteoporose, men med tidlig menopause, gastro-bypass-opereret samt for højt stofskifte

Osteoporose er meget udbredt i befolkningen. Ifølge Sundhedsstyrelsen er ca. 3 % af den danske befolkning diagnosticeret med osteoporose – men det skønnes, at op mod 500.000 har udiagnosticeret osteoporose. I denne podcast vil praktiserende læge Marianne Siersbæk, Nørresundby. Lægefagligt ansvarlig, Nord-KAP, og Peter Vestergaard, overlæge, ph.d., dr. med. professor, Endokrinologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, tale om behandlingsmulighederne for en 56-årig kvinde, uden arvelig belastning til osteoporose med tidlig menopause. Patienten har tidligere gennemgået en gastro-bypassoperation.

Log ind for at få adgang til podcasten.

 

Episode 3: Fortsat forhøjet HbA1c trods trestofbehandling inklusiv insulin – spørgsmålet er, om det er realistisk at nå behandlingsmålet!

I denne episode taler Ole Snorgaard, overlæge ved Endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital, og Gitte Krogh Madsen, praktiserende læge i Roskilde, om behandlingsmulighederne for en 54 årig kvinde med type 2-diabetes gennem flere år men hvor HbA1c er uacceptabel høj på trods af trestof-behandling inklusiv behandling med insulin.

Log ind for at få adgang til podcasten.

 

Episode 2: Valg af behandling ved længerevarende type 2-diabetes og begyndende hjerte-kar-sygdom

I denne episode vil Gitte Krogh Madsen, praktiserende læge i Roskilde, og Ole Snorgaard, overlæge ved Endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital, diskutere behandlingsmulighederne for en 61-årig mand med type 2-diabetes og disposition til hjerte-kar-sygdom.

Log ind for at få adgang til podcasten.

 

Episode 1: Valg af behandling ved type 2-diabetes gennem få år og uden komplikationer men med forhøjet HbA1c-niveau

I denne episode diskuterer Ole Snorgaard og Gitte Krogh Madsen en case med en 48-årig kvinde med disposition til type 2-diabetes, der har været i behandling med metformin gennem fire år. Trods metformin-behandling er HbA1c fortsat for højt. Spørgsmålet er derfor, hvilken behandling patienten skal tilbydes?

Log ind for at få adgang til podcasten.