Omtrent 3% af den danske befolkning er identificeret med osteoporose – hyppigst blandt kvinder og ældre. Samtidig vurderer Sundhedsstyrelsen, at op mod 500.000 borgere har udiagnosticeret osteoporose, og mange opdager først, at de har osteoporose, når de får et knoglebrud. I denne podcast kan du høre praktiserende læge Marianne Siersbæk og overlæge Peter Vestergaard forklare, ...

Antallet af overvægtige danske børn og unge er steget de seneste 30 år. Ætiologien er en kombination af flere faktorer. Behandlingen bør initieres, når børnene er seks – ni år og bør vare flere år. Livsstils-interventioner er lovende. Kirurgi og medicin har varierende effekt og bivirkninger. Vedvarende overvægt øger risikoen for overvægt i voksenlivet, livstilssygdomme ...

OCD er en psykiatrisk lidelse med tvangstanker og tvangshandlinger. Hver fjerde barn/ung har blandt andet hamstringssymptomer, hvor de i overdreven grad samler og gemmer på selv værdiløse ting. Kognitiv adfærdsterapi synes at give et godt behandlingsudbytte – både for OCD-patienter med og uden hamstringssymptomer. Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) er en psykiatrisk lidelse, som er kendetegnet ved forekomst ...

Apopleksi er en frygtet komplikation til atrieflimren, men kan forebygges medicinsk med antikoagulant behandling, som dog skal afvejes mod blødningsrisikoen. Beslutning om denne behandling bør derfor baseres på nationale og internationale guidelines. Kvindelige patienter med atrieflimren har generelt en højere risiko for tromboemboli, hvorfor de har størst gevinst af antikoagulant behandling. Atrieflimren er den hyppigst ...

Fysisk aktivitet som led i behandlingen af astma

Almen praksis, Sygeplejersken | Søren Malte Rasmussen | 1. Jul 2020 kl. 2:00 |

Astma forekommer hyppigt i alle aldre, og i Danmark er prævalensen 6-8%. Både arv, livsstil og miljø kan forværre astma. Vigtigt for sygdomskontrol er fysisk aktivitet. Minimum otte ugers aerob træning har således en gavnlig effekt på symptomkontrol og lungefunktion, og det anbefales, at astmapatienter dyrker den motion, som de er mest trygge ved, uden ...

Type 2-diabetes er ofte blevet tilskrevet usund livsstil, som er udbredt i Vesten. 400 millioner mennesker over hele verden har p.t. ​​type 2-diabetes. Gennem en dansk livsstilsundersøgelse er sammenhængen mellem usund livsstil og type 2-diabetes undersøgt, og man må konkludere, at vægtkontrol sammen med en sund livsstil bør anbefales, uanset om man er genetisk disponeret ...

Der er ikke tydelig sammenhæng mellem eksponering for ftalater i fostertilstanden og udvikling af atopiske sygdomme i fem-års alderen. Der synes dog at være reduceret risiko for eksem ved eksponering for den ene af ftalatmetabolitterne. Ved høfeber er det lidt anderledes, idet vi for første gang har påvist tendens til øget risiko hos fem-årige, hvis ...

Faglig test: KOL

Almen praksis, Sygeplejersken, Apoteket | Best Practice Nordic | 16. Jun 2020 kl. 11:39 |

Tjek din viden om kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) KOL er den sygdom, som bidrager mest til social ulighed i sundhed og er samtidig en af de sygdomme, som forårsager flest dårlige og tabte leveår. Årligt dør 3300 personer direkte som følge af KOL og 2200 personer, hvor KOL er den indirekte dødsårsag. Fordelt efter sværhedsgraden ...

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, som forekommer hos 3-5% af alle børn og medfører funktionsnedsættelse,hvilket har betydning for barnet både i hjemmet, i børnehaven og i skolen. ADHD varer for de fleste ved ind i voksenlivet. En tidlig behandlingsindsats allerede i førskolealderen giver et bedre grundlag for barnets udviklingog mindsker dårlige følger af ADHD. Her spiller ...

Forekomsten af kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) er høj blandt voksne danskere og medfører hvert år mange indlæggelser og dødsfald. Det er besluttet, at patienter med KOL skal følges og kontrolleres i almen praksis frem for på hospitalerne. Det er nogle år siden, at dette studie er udført, og siden er der blevet ansat hjælpepersonale i ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge