Behandling af langvarige symptomer efter hjernerystelse: ny vejledning

En ny national klinisk retningslinje giver overblik over den bedste viden om ikke-farmakologisk behandling af voksne med hjernerystelse, der oplever langvarige symptomer. Retningslinjen kan kvalificere klinisk praksis, når fagpersonen træffer beslutning om, hvilken behandling patienten skal tilbydes.