I de seneste år har dårligt psykosocialt arbejdsmiljø i stigende grad været betragtet som en mulig risikofaktorer for udvikling af type 2-diabetes. Udvikling af type 2-diabetes som følge af stressorer på jobbet er formentlig resultatet af et samspil af neuroendokrine, biologiske og psykofysiologiske forstyrrelser, samt adfærdsændringer forbundet med insulinsensitivitet og insulinresistens. Blandt danskere i erhverv var især en oplevet ubalance mellem indsats og belønning forbundet med en højere diabetes-risiko. Studier bør fremover undersøge, hvordan man - ved at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø, for eksempel ved at se på medarbejderens oplevelse af et misforhold mellem indsats og belønning - potentielt kan forebygge udvikling af type 2-diabetes.

Op mod en tredjedel af patienter med hjertesvigt har også type 2-diabetes. Det øger samtidig risikoen for indlæggelse og død. I denne MEDtalks fortæller Kenneth Egstrup, professor i kardiologi, OUH Svendborg Sygehus, om, hvordan du kan reducere forekomsten af hjertesvigt og dødeligheden hos denne gruppe af patienter.

Antallet af overvægtige danske børn og unge er steget de seneste 30 år. Ætiologien er en kombination af flere faktorer. Behandlingen bør initieres, når børnene er seks - ni år og bør vare flere år. Livsstils-interventioner er lovende. Kirurgi og medicin har varierende effekt og bivirkninger. Vedvarende overvægt øger risikoen for overvægt i voksenlivet, livstilssygdomme og nedsat livskvalitet. Alment praktiserende læger bør kende mulige behandlingstilbud.

Patienter med type 2-diabetes mister i gennemsnit seks år af deres levetid, men får de et myokardieinfarkt mister de 12 år. I denne MEDtalks fortæller Kenneth Egstrup, professor i kardiologi, OUH Svendborg Sygehus om de nyeste behandlingsmuligheder for patienter med type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom.

Type 2-diabetes er ofte blevet tilskrevet usund livsstil, som er udbredt i Vesten. 400 millioner mennesker over hele verden har p.t. ​​type 2-diabetes. Gennem en dansk livsstilsundersøgelse er sammenhængen mellem usund livsstil og type 2-diabetes undersøgt, og man må konkludere, at vægtkontrol sammen med en sund livsstil bør anbefales, uanset om man er genetisk disponeret for type 2-diabetes eller ej.

Type 2-diabetes og bariatrisk kirurgi

Det kan endnu ikke anbefales at stoppe rutine-screeningen for diabetisk retinopati efter gastrisk bypass. Man bør derimod følge screeningsprogrammet som hos øvrige personer med type 2-diabetes.

#Seneste udgivelse

Fokus på overvægt

Nr. 1 - temamagasin
2020
  • Konsekvenser af overvægt
  • Omfang og Forebyggelse
  • Behandling