Type 2-diabetes er en progressiv sygdom, hvor der i lang de fleste tilfælde er brug for  kombination af flere forskellige lægemidler. I denne MEDtalk kan redegør Filip Krag Knop for kombinationsmulighederne ved behandling med SGLT-2 hæmmer og GLP-1  receptor agonist.

Nye behandlingsmål for LDL-kolesterol ved type 2-diabetes, familiær hyperkolesterolæmi og nefropati.

Personer med albuminuri har søget risiko for hjerte-kar-sygdom, nyresygdom og andre komplikationer af diabetes.

Diabetisk Nyresygdom

Type 2-diabetes og hjertesygdom er tæt sammenkoblede. I forhold til valg af behandling er det vigtigt at fokusere på, om patienten har erkendt hjerte-kar-sygdom.

Overvægt og type 2-diabetes har en sammenhæng. Ikke alle med type 2-diabetes er overvægtige, men begge skyldes en kombination af arveanlæg, livsstil samt psykiske og samfundsmæssige faktorer.

Det er vanskeligt at isolere svær overvægt som en selvstændig risikofaktor for hjerte-kar-sygdom, fordi mange med svær overvægt også har type 2-diabetes.

#Seneste udgivelse

Fokus på overvægt

Nr. 1 - temamagasin
2020
  • Konsekvenser af overvægt
  • Omfang og Forebyggelse
  • Behandling

Faglig test