I TV-dokumentaren: ”U-TURN – et liv uden piller” udsendt i 2017 fulgtes seks danskere med type 2-diabetes, som fik en livsstils-intervention, hvor det blev vist, at motion kan lindre eller helt fjerne symptomerne for type 2-diabetes samt behovet for glukosesænkende medicin. Behovet for at afklare, hvor lidt motion der er nødvendig, er dog stadig stort. Hvordan man kan yde støtte og hjælp til en livsstilsændring hos personer med type 2-diabetes, bør også afklares. I foråret 2017 udsendtes TV-dokumentaren: ”U-TURN – et liv uden piller” i ni afsnit på DR1. Her fulgtes seks danskere med type 2-diabetes, mens de gennemgik en intensiv livsstils-intervention med fokus på intensiv motion. Dette foregik under vejledningen af livsstilscoach Chris MacDonald. Sideløbende gennemførte Trygfondens Center for Aktiv Sundhed (CFAS) på Rigshospitalet et klinisk studie, hvor næste 100 personer med type 2-diabetes gennemgik den intensive motionsbaserede livsstils-intervention. Formålet med studiet var at undersøge, i hvilken grad motion…

Diabetes og gustatorisk sved

Gustatorisk sved er svedudbrud i forbindelse med spisning. Det kan være ubehageligt og socialt invaliderende. En undersøgelse viser at 13% af adspurgte personer med type 2-diabetes har gustatorisk sved, og personer med perifer neuropati har ca. dobbelt så høj risiko for at have gustatorisk sved sammenlignet med personer uden neuropati. Glycopyrrolat-creme kan formentlig hjælpe mange, der gerne vil mindske deres svedudbrud ved spisning. Forestil dig, at du sidder til en middag og netop er gået i gang med hovedretten. Det er - diskret - lykkedes dig at tage din måltidsinsulin, men ret pludseligt driver en flod af sved ned over din pande og ned ad nakken. Du tørrer det af med bagsiden af din hånd og med din serviet, men det fortsætter, og snart har alle i selskabet vendt sig mod dig. Svedudbruddet kan være det, der kaldes gustatorisk sved. Gustatorisk sved, det vil sige svedudbrud i forbindelse med spisning, kan…

Metformin er det mest brugte orale antidiabetika både i Danmark og på verdensplan til behandling af type 2-diabetes. En del af metformins glukosenedsættende effekt sker via mave-tarm-kanalen, formentlig via en direkte påvirkning af tarmens bakterier, hvilket også kan være årsagen til, at næsten hver tredje patient får bivirkninger fra mave-tarm-kanalen. Dette betyder imidlertid, at præ- eller probiotika kan være et muligt middel til at begrænse disse bivirkninger.

Inhalationssteroider (ICS) bruges til behandling af KOL, dog kan brug af ICS øge risikoen for type 2-diabetes hos KOL-patienter. Risikoen for type 2-diabetes ved ICS er dog mindre end ved brug af orale kortikosteroider, men HbA1c-niveauer bør for en sikkerheds skyld måles, især hos patienter med tegn på metabolisk syndrom.

I de seneste år har dårligt psykosocialt arbejdsmiljø i stigende grad været betragtet som en mulig risikofaktorer for udvikling af type 2-diabetes. Udvikling af type 2-diabetes som følge af stressorer på jobbet er formentlig resultatet af et samspil af neuroendokrine, biologiske og psykofysiologiske forstyrrelser, samt adfærdsændringer forbundet med insulinsensitivitet og insulinresistens. Blandt danskere i erhverv var især en oplevet ubalance mellem indsats og belønning forbundet med en højere diabetes-risiko. Studier bør fremover undersøge, hvordan man - ved at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø, for eksempel ved at se på medarbejderens oplevelse af et misforhold mellem indsats og belønning - potentielt kan forebygge udvikling af type 2-diabetes.

Op mod en tredjedel af patienter med hjertesvigt har også type 2-diabetes. Det øger samtidig risikoen for indlæggelse og død. I denne MEDtalks fortæller Kenneth Egstrup, professor i kardiologi, OUH Svendborg Sygehus, om, hvordan du kan reducere forekomsten af hjertesvigt og dødeligheden hos denne gruppe af patienter.

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • 2020
  • Covid-19 og adfærd
  • Vandladningsbesvær
  • Type 2-diabetes

Faglig test