MEDcast om kronisk obstruktiv lungelidelse

I denne MEDcast møder du Lene Maria Ørts, Hoveduddannelseslæge i almen medicin og ekstern lektor ved institut for almen medicin, Aarhus Universitet, og Anders Løkke, specialeansvarlig overlæge, lungemedicinsk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle. Deres samtale tager udgangspunkt i en videnskabelig undersøgelse om, hvordan patienter med KOL kontrolleres. I løbet af samtalen drøfter de mulighederne for, hvordan denne kontrol og opfølgning kan blive endnu bedre.

Det mangeårige multidisciplinære samarbejde i Center for Thoraxonkologi på Odense Universitetshospital arbejder med forbedring af patienternes forløb gennem et lungekræft-pakkeforløb.

Efter at Kløver Apoteket i et år har arbejdet målrettet med medicin- og compliancesamtaler, har apoteket gennemført et projekt med patienternes tilfredshed med samtalerne og betydningen af farmaceuternes empati overfor patienterne. 

Molluscum Contagiosum i Grønland

Vandvorter eller molluscum contagiosum (MC) er hyppigt forekommende i Grønland og kan ses i mange forskellige varianter – både i forhold til størrelse, farve, ømhed og antal. Nedenfor gennemgås nogle af de hyppigst forekommende kliniske varianter, der kan ses.

Hoste er en refleks, der beskytter lungerne imod infektion og andre skadelige påvirkninger. Et studie fra Herlev-Østerbroundersøgelsen viser, at en ud af ti patienter, der har kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) også har kronisk hoste. Disse partienter var, sammenlignet med patienterne uden kronisk hoste, generelt mere syge med flere symptomer fra luftvejene, havde flere lægebesøg, dårligere lungefunktion samt forhøjet inflammation i blodet.

Operation ved morbus Crohn (CD) kan udføres på mange måder og er nu beskrevet i en ny guideline. Tilstrækkelig træning og teknisk ekspertise bør suppleres med behandling af CD i et multidisiplinært team, da ingen specialist alene tilstrækkeligt kan behandle CD. Den nye guideline opsummerer den aktuelle tilgængelige viden. Valg af kirurgisk behandling bærer ofte mere præg af erfaring end evidens, så yderligere forskning og bedre evidens er derfor nødvendig.

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi / Dermatologi

Nr. 1 • sep 2020
1. Årgang
  • Tarmmikrobiomet kan påvirke MS
  • Autisme - historie og prognose
  • Svigt ved behandling af psoriasis