På baggrund af COVID-19-pandemien og de seneste års pneumokok-vaccinationsstudier er der fra april 2020 kommet nye pneumokok-vaccinationsanbefalinger til ældre og risikogrupper.

Faglig test: KOL

Tjek din viden om kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) KOL er den sygdom, som bidrager mest til social ulighed i sundhed og er samtidig en af de sygdomme, som forårsager flest dårlige og tabte leveår. Årligt dør 3300 personer direkte som følge af KOL og 2200 personer, hvor KOL er den indirekte dødsårsag. Fordelt efter sværhedsgraden har ca. 166.000 mild, 230.000 moderat og 40.000 svær/meget svær luftvejsobstruktion.  Tag vores faglige test om KOL og tjek din viden om behandling, komorbiditeter og inhalationsteknik. Du vil se de korrekte svar til sidst i testen. [gravityform id="28" title="true" description="false" tabindex="2"]

Personer med albuminuri har søget risiko for hjerte-kar-sygdom, nyresygdom og andre komplikationer af diabetes.

Type 2-diabetes og hjertesygdom er tæt sammenkoblede. I forhold til valg af behandling er det vigtigt at fokusere på, om patienten har erkendt hjerte-kar-sygdom.

ADHD og seksualitet

Mennesker med ADHD er oftere i yderområderne af ”normal” seksualitet. Det er præget af impulsivitet og svingende seksuel lyst, samt øget risiko for kønssygdomme og uønskede graviditeter.

GLP-1 er et tarmhormon, som passer med karakteristika vedtype 2-diabetes. Behandling med GLP-1-receptor agonister har nogle kliniske effekter såsom vægttab og reducering af systolisk blodtryk.

Faglig test