Methotrexat (MTX) har været anvendt som andenlinje immunmodulerende behandling efter thiopuriner til kronisk inflammatorisk tarmsygdom. I et systematisk review og metaanalyse af nyeste data vises, at MTX er effektivt til vedligeholdelse af remission hos patienter med Crohns sygdom. Der er imidlertid ikke dokumenteret effekt til induktion af remission, til colitis ulcerosa eller som kombinationsbehandling med TNF-hæmmeren infliximab.

Kronisk inflammatorisk tarmsygdom med debut i barndommen (pIBD) har ofte et mere kompliceret forløb sygdommen har i voksenalderen (aIBD). Fordøjelseskanalen påvirkes af sygdommen og pIBD-patienterne oftere sygdomsaktivitet. Disse patienter kræver mere aggressiv behandling, for at undgå yderligere komplikationer.

Ulcerativ Colit (UC) er en inflammatorisk sygdom i kolon-slimhinden, som skiftevis er præget af en rolig fase (remission) og symptomer som mavesmerter, hyppige afføringer samt slim og blod fra rectum. Nedsat livskvalitet kan følge med at have UC. Nogle UC-patienter har sygdomstegn, selvom kolon synes normal. Evaluering af funktionelle og biokemiske markører i forhold til at kunne vurdere risikoen for sygdom, behov for undersøgelser og indlæggelse samt udvikling af komplikationer, er derfor nødvendig. TJ-proteiner, såsom claudin-4 og claudin-2, har potentiale som biomarkører til at vurdere sygdomsaktivitet og behandlingsbehov.

Funktionel Lidelse er en ny kategori i det danske diagnosesystem, og karakteriseres ved for eksempel smerte og træthed. Man har diskuteret om irritabel tyktarm, fibromyalgi og kronisk træthed er selvstændige sygdomme. Funktionelle lidelser er hyppige og kan påvirke personen meget, især hvis man har flere samtidig.

Sammenhængen mellem paternelle faktorer, herunder betydningen af paternel medicinering omkring konceptionstidspunktet, og short- og long-term outcomes hos barnet er dårligt belyst.

Der er mangelfuld enighed om opfølgning efter behandling for kolorektal cancer. I gennemgang af europæiske retningslinjer var der kun konsensus for fælles anbefalinger i halvdelen af temaerne.

#Seneste udgivelse

Gastroenterologi

Nr. 2 • juni 2020
4. Årgang
  • Immunsupprimerende behandling
  • Irritabel tyktarm
  • IBD
MEDtalks du bør se

MEDtalks du bør se

ECCO 2019: Vedolizumab and anti-TNF in...

Speaker: Brian Bressler

Spilletid: 2:56

ECCO 2019: The cost burden of...

Speaker: Pia Munkholm

Spilletid: 3:01

ECCO 2019: Prevalence and healthcare costs...

Speaker: Johan Burisch

Spilletid: 1:32

#

Gastroenterologi

Christian Lodberg Hvas

Christian Lodberg Hvas
overlæge, ph.d., klinisk lektor

Mette Julsgaard

Mette Julsgaard
læge, ph.d.