C-vitamintilskud kan korrigere C-vitaminmangel hos patienter med maligne hæmatologiske sygdomme som MDS, AML og CMML. I denne artikel beskrives resultaterne af et klinisk pilotstudie, der viste, at de patienter, der fik C-vitamintilskud til deres behandling med azacitidin, fik en større ændring i epigenetik end de patienter, der fik placebo. Dette tyder på, at C-vitamin kan påvirke den biologiske effekt af azacitidin-behandling. Den alternative mulighed eksisterer dog, at koncentration af C-vitamin er lav hos patienter med blodkræft, fordi cancercellerne skal bruge C-vitamin til deres vækst. Patienter med blodkræft har ofte svær mangel på C-vitamin i blodet. Dette blev vist hos danske patienter med blodkræft i 20161og hos patienter med myeloid blodkræft, som behandles med det epigenetiske lægemiddel azacitidin, i et studie som for nylig er publiceret i tidsskriftet Clinical Epigenetics.1 Begge studier er udført i samarbejde mellem Epi-/Genom laboratoriet på Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet, og forskere ved Van Andel Research Institute, Michigan,…

Rollen som omsorgsgiver ved alvorlig kræftsygdom er belastende for både parforhold og familieliv. Behovet for støtte varierer med behandlingsforløbet samt mellem patienter og familier.

Advancements in the treatment of CLL

In the past years, a great number of new treatments agents have proved effective in the treatment of CLL for different patient groups. New data indicate that not all patient groups benefit in the same manner from immune chemotherapeutic treatments, in this Medtalk Professor Paolo Ghia introduces and provides an overview of the new treatment possibilities, preferred first line treatments and sequence of treatments for different patient groups according to the US and European guidelines.

Risiko for at udvikle leukæmi efter kræftbehandling som barn er forøget op til 20 år efter den første kræftdiagnose. Denne forøgede risiko gælder kun for myeloid og ikke for lymfoid leukæmi.

Det amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, godkendte i maj 2019 venetoclax i kmbination med  obinutuzumab som et højeffektiv kemofri behandling med fast dosering over 12 måneder til patienter med kronisk lynfatisk leukæmi. I denne MEDtalk præsenterer Matthew S. Davids, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, resultaterne af en sundhedsøkonomisk vurdering af kombinationsbehandlingen i et amerikansk perspektiv.  

Kemo-immunoterapi med fludarabin, cyclophosphamid og rituximab (FCR) har været standardterapien for yngre patienter med CLL og er især effektiv hos patienter med IGHV-muteret CLL. Ca. halvdelen af ​​IGHV-muterede patienter er progressionsfrie otte år efter FCR-behandling. På ASH kongressen i 2018 blev de første data fra et fase III-forsøg præsenteret, hvor kemo-immunterapien (FCR) blev sammenlignet ​​ibrutinib i kombination med rituximab (IR) for tidligere ubehandlede CLL-patienter i alderen 70 år eller yngre, der krævede behandling. Med en median opfølgning på ca. 34 måneder viste undersøgelsen både en højere progressionsfri overlevelse (PFS) og en højere overall survival sammenlignet med FCR-behandlingen. https://ash.confex.com/ash/2019/webprogram/Paper126824.html

#Seneste udgivelse

Updates on COVID-19

#

Hæmatologi