Der er endnu ingen international konsensus om, hvilke faktorer der skal anvendes som standard risikostratificering af Smoldering myelomatose (SMM). Dog har en ny risikomodel, ”CMG-modellen”, vist sig at være mere robust end de tidligere foreslåede risikomodeller. Modellen, der er eksternt evalueret, består kun af almindeligt anvendte serummarkører, hvilket gør CMG-modellen anvendelig i inklusionskriterier for fremtidige kliniske forsøg og i evalueringen af SMM-patienter i den kliniske hverdag.

Melflufen-dexamethason har behandlingseffekt hos patienter med tilbagefald af myelomatose eller behandlingssvigt. Om melflufen-dexamethason bliver en tilgængelig behandlingsmulighed afhænger primært af resultaterne af det randomiseret fase III-studie, hvor melflufen-dexamethason afprøves mod pomalidomid-dexamethason.

C-vitamintilskud kan korrigere C-vitaminmangel hos patienter med maligne hæmatologiske sygdomme som MDS, AML og CMML. I denne artikel beskrives resultaterne af et klinisk pilotstudie, der viste, at de patienter, der fik C-vitamintilskud til deres behandling med azacitidin, fik en større ændring i epigenetik end de patienter, der fik placebo. Dette tyder på, at C-vitamin kan påvirke den biologiske effekt af azacitidin-behandling. Den alternative mulighed eksisterer dog, at koncentration af C-vitamin er lav hos patienter med blodkræft, fordi cancercellerne skal bruge C-vitamin til deres vækst. Patienter med blodkræft har ofte svær mangel på C-vitamin i blodet. Dette blev vist hos danske patienter med blodkræft i 20161og hos patienter med myeloid blodkræft, som behandles med det epigenetiske lægemiddel azacitidin, i et studie som for nylig er publiceret i tidsskriftet Clinical Epigenetics.1 Begge studier er udført i samarbejde mellem Epi-/Genom laboratoriet på Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet, og forskere ved Van Andel Research Institute, Michigan,…

Rollen som omsorgsgiver ved alvorlig kræftsygdom er belastende for både parforhold og familieliv. Behovet for støtte varierer med behandlingsforløbet samt mellem patienter og familier.

Advancements in the treatment of CLL

In the past years, a great number of new treatments agents have proved effective in the treatment of CLL for different patient groups. New data indicate that not all patient groups benefit in the same manner from immune chemotherapeutic treatments, in this Medtalk Professor Paolo Ghia introduces and provides an overview of the new treatment possibilities, preferred first line treatments and sequence of treatments for different patient groups according to the US and European guidelines.

Risiko for at udvikle leukæmi efter kræftbehandling som barn er forøget op til 20 år efter den første kræftdiagnose. Denne forøgede risiko gælder kun for myeloid og ikke for lymfoid leukæmi.

#Seneste udgivelse

#

Hæmatologi