Eksponering for en anden primær cancer efter CLL-diagnosen eller VTE før CLL-diagnosen er associeret med en fire-fem gange højere risiko for VTE, mens risikoen for VTE er mindre påvirket af negative prognostiske CLL-markører og CLL-behandling.

#Seneste udgivelse

ASH 2018 på twitter