De senere år har bragt store fremskridt i HIV-behandlingen, men HIV er fortsat en global udfordring. Behandling med TLR9-agonisten, MGN1703, kan dog - kombineret med andre interventioner med formålet at øge immun-effektor funktionen - blive et vigtigt fokuspunkt i fremtidige studier med henblik på at reducere eller nedkæmpe HIV-infektion, og kan derved muliggøre en kur mod HIV.

dyslipidæmi

Hiv-stigma – behovet for at normalisere hiv-test

Normalisering af hiv-test og reduktion af stigma er to af ​​hovedelementerne i kampen for at minimere forekomsten af ​​sen hiv-diagnose og for at kunne nå til afslutningen af ​​hiv-epidemien.

Hiv-positive personer har en høj forekomst af lever-relateret sygdom og død som følge af samtidig infektion med hepatitis B (HBV) og C (HCV) og/eller et stort alkoholforbrug

Antistoffer mod Hepatitis E-virus

HEV sero-prævalenser på 23% blev påvist blandt hiv-inficerede fra begyndelsen af 1980’erne til 2013. Anti-HEV frekvensen er associeret med fødselskohorte, hiv-risikogruppe og geografisk herkomst.

Danske børn født af mødre med hiv under graviditet og fødsel har ikke markant lavere vækst. Højde- og vægtforskelle mellem HEU-børn og børn født af mødre uden hiv-infektion udlignes hurtigt.

Europæisk overvågning af hiv-resistens

Incidensen af hiv er steget med 37% i Europa i 2008-2017. Resistente hiv-stammer fra udlandet kan spredes til Danmark, som er i front hvad angår epidemiologisk overvågning af hiv.

#Seneste udgivelse

#

Infektionsmedicin

Alex Lund Laursen

Alex Lund Laursen
Overlæge, klinisk lektor, ph.d., dr.med.

Isik Somuncu Johansen

Isik Somuncu Johansen
Professor, specialansvarlig overlæge, dr.med.,

Jan Gerstoft

Jan Gerstoft
professor, overlæge, dr.med.

Jens Lundgren

Jens Lundgren
professor, overlæge, dr.med.

Lars Østergaard

Lars Østergaard
professor, ledende overlæge, dr.med., ph.d.

Åse Bengård Andersen

Åse Bengård Andersen
Klinikchef, professor, overlæge, dr.med.