Iltbehandling kan være et centralt lægemiddel, men som andre lægemidler bør ilt anvendes med fokus på indikationer, forsigtighedsregler og bivirkninger.

Vægttab hos NSCLC-patienter under behandling skal diagnosticeres. Opmuntring til indtag af ernæringsdrikke alene, uden fornøden indsigt i patienters næringsbehov eller opnåelse af samme, forhindrer ikke patienter fra fortsat at tabe i kropsvægt. Ved vægttab skal patienters kostindtag vurderes, og nødvendig intervention igangsættes.

Psykologiske symptomer ved KOL

Psykologiske symptomer er et udbredt problem ved KOL, hvor den præcise forekomst stadig er relativt underbelyst, både i forskningen og i klinisk praksis.

Astma og fysisk aktivitet

Regelmæssig fysisk træning burde anbefales til alle patienter med astma, men det kræver at patienten instrueres grundigt i forholdsregler i forbindelse med træning for at føle sig tryg. Der er ingen sikkerhedsmæssige grunde til at ikke anbefale træning for patienter med astma.

Kronisk hoste hos personer med astma

Kronisk hoste hos personer med astma er tegn på svær sygdom med flere luftvejssymptomer, flere besøg hos egen læge, sværere luftvejsobstruktion og forhøjet inflammation i blodet.

astma

Anti-interleukin-5 lægemidler mod svær astma

Mepolizumab og reslizumab giver signifikant og klinisk relevant forbedring i eksacerbationsrate og reduktion af peroral kortikosteroid vedligeholdelsesdosis, mens den observerede forbedring i lungefunktion (FEV1), astmakontrol og astmarelateret livskvalitet er under de prædefinerede minimale klinisk relevante forskelle.

#Seneste udgivelse