Effekten af sygdomsmodificerende medicin hos pædiatriske MS-patienter er sammenlignelig med, hvad der er set hos voksne. Dog er kønseffekten ikke ligeså udtalt hos voksne, som det er set hos børn og unge. Tidlig påbegyndelse af behandling er associeret med en gavnlig prognose, og studiet understøtter derved tidlig påbegyndelse af behandling blandt pædiatriske MS-patienter på lige fod med voksne MS-patienter.

Multipel sklerose (MS) er en kronisk, inflammatorisk, demyeliniserende sygdom i centralnervesystemet. Ætiologien i MS er ikke fuldt klarlagt. Udover nukleære gener er også mitokondrielle DNA-variationer mistænkt som led i sygdommen

Multifokalt visuelt evokerede potentialer (mfVEP) og spektral domæne optisk kohærens tomografi (SD-OCT) er nye værktøjer til diagnostisering af opticus neuritis (synsnervebetændelse) og multipel sklerose. SD-OCT og mfVEP er velegnet til korrelationsstudier af opticus neuritis.

Neuromyelitis optica spektrum sygdom og anti-MOG associeret sygdom hos børn er sjældne, men en tredjedel af børn med antistoffer mod MOG havde en ny demyeliniserende sygdomsepisode i opfølgningsfasen.

Halvdelen af alle med multipel sklerose får læsioner i hjernens hvide substans. Et ”MS-atlas” over læsioner i hjernen skal kortlægge, hvordan MS-læsioner dannes og udvikles.

Multipel sklerose (MS) kan inddeles i attakvis, primær progressiv eller sekundærprogressiv MS. Der er tvivl om, det er den samme ætiologi, der ligger til grund for alle MS-tilfælde.

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

Nr. 2 • maj 2020
13. Årgang
  • ADHD
  • Synsfunktion
  • Depression

ECTRIMS 2019