Henrik Lindman, chef for bryst cancer afdelingen, professor i Onkologi, Uppsala Universitet giver i denne MEDtalk sin vurdering af og forventninger til ny og kommende behandlingsmulighed til patienter med HER2 positiv brystcancer.  

Patienter med avanceret metastatisk HER2-postiv brystcancer, der tidligere har været behandlet med trastuzumab, pertuzumab, og T-DMI, har god effekt af trastuzumab deruxtecan (T-DXd). Dette konkluderede Ian E. Krop, Director, Clinical Research for the Breast Oncology Program, Dana-Farber Cancer Institute og  Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School, ved præsenttaionen af abstractet Trastuzumab deruxtecan (T-DXd; DS-8201a) in subjects with HER2-positive metastatic breast cancer previously treated with T-DM1: A phase 2, multicenter, open-label study (DESTINY-Breast01) på årets San Antonio Breast Cancer Symposium. ”Det endelige endpoint var objektiv responsrate (ORR) svarende til 60,9 %. Her opnåede 6,0 % af patienterne komplet respons (CR), og 54,9 % af patienterne havde en partiel respons”, forklarer Ian E. Krop, og uddyber, at andelen der opnåede sygdomskontrol (DCR) var 97,3 %. I dette open-label, single-group, multicenter, fase-2 studie blev de 184 patienter behandlet med 5,4 mg/kg T-DXd. Alle patienterne var tidligere blevet behandlet for deres kræftsygdom med…

Farmakologisk inhibering af receptoren RANK med denosumab kan forhindre eller forsinke knoglemetastase hos patienter med brystkræft (BC), og det kan forbedre sygdomsfri overlevelse hos postmenopausal kvinde med hormonreceptor (HR) positiv BC. GeparSepto-studiet demonstrerede en øget pCR-hastighed efter ugentlig nab-paclitaxel sammenlignet med ugentlig standard opløsningsmiddel-baseret paclitaxel, hvorimod ETNA ikke gjorde det. Det er stadig uklart, hvilket indgivelsesregime, der skal foretrækkes for nab-paclitaxel. GeparX-studiet undersøger, hvorvidt tilføjelsen af denosumab til anthracyclin-/taxan-holdig neoadjuvant kemoterapi (NACT) øger pCR-hastigheden, samt hvilken nab-paclitaxel plan, som skal prioriteres til primær BC. Resultaterne af de primære endepunkter og udvalgte sekundære endepunkter vil blive præsenteret på mødet.

PAL er godkendt til brug i kombination med ET i HR-positive, HER2-negative MBC-patienter i både første og senere linjer. Den relative værdi af PAL plus ET versus kemoterapi (CT) i forbehandlede patienter er imidlertid endnu ikke fastlagt. PEARL er et fase III-forsøg, der sammenligner effektiviteten og sikkerheden af PAL i kombination med ET (exemestane [EXE] eller fulvestrant [FUL]) versus CAPE hos postmenopausale kvinder med HR-positiv / HER2-negativ MBC, hvis sygdom udviklede sig på AI'er. Konkluderende kan siges, at PEARL-undersøgelsen ikke viste en statistisk overlegenhed i PFS for PAL + ET versus CAPE i MBC-patienter, der gik videre til AI'er. Der blev heller ikke observeret nogen overlegenhed af PAL + ET i luminal-undergruppen. Behandling med PAL + ET blev generelt tolereret bedre end CAPE.

Standard adjuvans-kemoterapi til triple-negativ brystkræft (TNBC) omfatter en taxan- og en anthracycline-behandling. Samtidig behandling med capecitabin kan give effektivitetsfordele, men robuste data mangler. Effektiviteten og sikkerheden ved integration af capecitabin i TNBC-adjuvansbehandlings-regimet blev vurderet. Resultaterne af forsøget kan fortolkes som, at capecitabin forbedrede DFS-satserne i TNBC signifikant, når det samtidig blev indgivet med en standard adjuvans taxan-/anthracyclin-kemoterapi, uden nye sikkerhedsmæssige betænkeligheder.

På trods af, at et stort antal patienter med tidlig brystkræft (EBC) er blevet behandlet med capecitabin i randomiserede forsøg, er der endnu ikke udført en individuel meta-analyse. Indtil videre er der kun offentliggjort to litteraturbaserede meta-analyser, som kun inkluderer henholdsvis fem neoadjuvans-undersøgelser og to adjuvans-forsøg. Mens de første ikke rapporterede om en forbedring som respons på neoadjuvant terapi, fandt sidstnævnte en forbedring i sygdomsfri overlevelse (DFS) i capecitabin-armen. For at vælge forsøg blev følgende kriterier anvendt: Capecitabin i EBC anvendes som adjuvans eller neoadjuvant terapi. Forsøget er randomiseret. N >100 patienter. Rekruttering er afsluttet og resultater er tilgængelige. Capecitabin ændrede ikke DFS i denne meta-analyse af 15.457 patienter med tidlig brystkræft fra 12 prospektive randomiserede forsøg, men som tilføjelse til systemisk behandling, blev DFS forbedret. Undergruppeanalyser er nødvendige for den endelige fortolkning og vil blive præsenteret på mødet.

#Seneste udgivelse

Onkologi

Nr. 1 • februar 2020
10. Årgang
  • Brystcancer
  • PRO
  • Lungecancer