Ny kombinationsbehandling af triple-negativ brystkræft viser så gode resultater i studiet IMPassion130, at behandlingen netop er blevet godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur. Hovedforskeren bag studiet ser allerede behandlingen som standard til PD-L1 positive patienter.

Tecentriq (atezolizumab) øger overlevelsen for patienter med ikke-småcellet lungekræft. Det viser studiet IMpower110 fremsat ved den europæiske kræftkongres ESMO 2019.

Et studie fremvist ved ESMO 2019 peger på, at en kombination af immunterapi og kemoterapi øger den progressionsfri overlevelse hos patienter med metastatisk urotelialt karcinom.

I denne MEDtalk fremlægger Enrique Grande resultaterne fra IMvigor130-studiet – det første studie af kombineret immunterapi og kemo til patienter med urotheliale carcinomer.   

Professor Enrique Grande, MD Anderson Cancer Center, Madrid fremlægger I denne MEdtalk resultater fra IMvigor 130-studiet, der belyser behandling med atezolizumab, som mono- eller i kombination med standardbehandling til patienter med metastatisk  urotelialt  karcinom.  

I denne MEDtalk præsenterer Maha Hussain resultaterne fra PROfound studiet, der sammenligner olaparib-behandling med enzalutamid eller abirateron til patienter med metastatisk  kastrationsresistent prostatacancer. Klik og hør Maha Hussain fremlægge resultaerne. <script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/fkz3m2y3zv.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_fkz3m2y3zv videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/fkz3m2y3zv/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" aria-hidden="true" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>

ESMO 2019 på twitter