ESMO20 update om lungecancer

I denne MEDtalk præsenterer Bjørn Henning Grønberg, Professor, Overlege, de resultater han fandt mest interessante ved årets ESMO.

Julie Brahmer, KEYNOTE-024: Pembrolizumab double the 5-year OS rate for patients with metastatic, PD-L1-positive lung cancer vs chemotherapy.

Over 400 biomarkører er blevet undersøgt i PIONeeR-studiet for prædiktiv værdi i avanceret NSCLC behandlet med PD-1/L1-inhibitorer. De præliminære data, der blev vist på ESMO, er således et vigtigt skridt mod at forstå resistens mod PD-L1-checkpoint inhibitorer. Se mere LBA53 - Precision Immuno-Oncology for advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) patients (pts) treated with PD1/L1 immune checkpoint inhibitors (ICIs): a first analysis of the PIONeeR Study Hør Roy Herbst perspektivere på de 3 late breaking abstracts Seneste nyt fra ESMO 2020 [latest category="ESMO-2020" num="3]

Resultaterne fra ADAURA-studiet, der undersøger osimertinib – en EGFR-mutation tyrosinkinasehæmmer –  som adjuverende behandling af ikke-småcellet lungecancer efter radikal operation, blev tidligere i år præsenteret på ASCO. Patienternes prognose efter operation er dårlig, trods fri margen og behandling med adjuverende kemoterapi, når der er indikation for dette. Der ses hyppigt metastasering til CNS, og for denne gruppe af patienter er prognosen særlig dårlig. I dette fase III studie blev 682 patienter med operabelt stadie IB–IIIA NSCLC med EGFR-mutationer i ex19 eller L858R randomiseret til adjuverende osimertinib  (n=339) eller placebo (n=343) i op til tre år. Patienterne fik desuden adjuverende kemoterapi hvis indiceret. På ASCO viste studiet en 80% risikoreduktion for tilbagefald eller død for osimertinib over for placebo. På ESMO præsenterede Masahiro Tsuboi fra Japan specifikke data på behandling af patienter med hjernemetastaser. Også her var behandlingen meget lovende med en klinisk meningsfuld reduktion i risikoen for CNS-metasatser eller død på 82%…

En planlagt interimanalyse af fase III studiet CROWN viser en signifikant forbedring af progressionsfri overlevelse (PFS) og en reduktion i forekomsten af hjernemetastaser for lorlatinib sammenlignet med crizotinib i 1. linjebehandling af patienter med ALK positiv stadie IIIB/IV ikke-småcellet lungecancer (NSCLC). Analysen blev præsenteret af professor Benjamin Solomon fra Melbourne på Presidential Symposium på ESMO 2020. Efter 12 måneders behandling var PFS-raten 78% i lorlatinib-armen sammenlignet med 39% i crizotinib-armen (HR=0,28 95% CI 0,19-0,41, P<0,001). Intrakraniel objektiv responsrate var 66% i lorlatinib-armen og 20% i crizotinib-armen. Der var flere grad 3/4 bivirkninger med lorlatinib (72,5%) sammenlignet med crizotinib (55,6%), og færre patienter gennemførte behandlingen sammenlignet med crizotinib (6,7% versus 9,2%). Se mere: LBA2 - Lorlatinib vs crizotinib in the first-line treatment of patients (pts) with advanced ALK-positive non-small cell lung cancer (NSCLC): Results of the phase III CROWN study Seneste nyt fra ESMO 2020 [latest category="ESMO-2020" num="3]

Adding abemaciclib to hormonal therapy reduces the risk of cancer recurrence by 25% in patients with high-risk early hormone receptor positive (HR+) human epidermal growth factor receptor 2 negative (HER2-) breast cancer.

Faglig test

Tweets by ESMO