KOL og lungekræft

Patienter med lungekræft og KOL er mere symptomatiske end patienter med lungekræft uden KOL. Påvirkningen af KOL på prognosen for lungekræft er fortsat usikker og bør blive yderligere belyst.

På vej mod bedre behandling af lungecancer

86 læger havde fundet vej til to faglige møder, hvor den nyeste viden om lungecancer blev præsenteret og diskuteret. Møderne var arrangeret i et samarbejde med Dansk Lungecancer Gruppe og BestPractice Nordic og bød på oplæg fra tidlig diagnostik, screening, brug af biomarkører samt stråle- immun- og targeteret behandling. Møderne viste, at der er fremskridt at spore i behandlingerne og glædeligt, at det faglige grundlag for hvilke grupper af personer, der bør screenes, nu er ved at være i mål. Møderne viste desuden, hvor vigtigt det er, når fagspecialister indenfor lungemedicin, patologi og onkologi mødes i en faglig dialog om, hvordan vi kan gøre det bedre for patienterne. Det gav flere nuancer i dialogen og åbnede for yderligere samarbejde og udveksling af klinisk viden og erfaring på tværs af specialer til gavn for patienterne.  

Immunterapi er for alvor på vej ind i behandlingen af småcellet lungekræft. Også ved denne kræftsygdom mangler vi dog fortsat tumormarkører, der kan hjælpe med at selektere egnede patienter.

Anvendelse af patient-reported outcomes (PRO) kan forbedre kvaliteten af kræftbehandling, og det er en forudsætning for patient-centreret behandling og pleje samt personlig medicin i bred forstand.

Vægttab hos NSCLC-patienter under behandling skal diagnosticeres. Opmuntring til indtag af ernæringsdrikke alene, uden fornøden indsigt i patienters næringsbehov eller opnåelse af samme, forhindrer ikke patienter fra fortsat at tabe i kropsvægt. Ved vægttab skal patienters kostindtag vurderes, og nødvendig intervention igangsættes.

Resultaterne fra IMpower 110 studiet viser, at overlevelsen øges signifikant for patienter med ikke-småcellet lungecancer, der er karakteriseret ved en såkaldt høj grad af PD-L1 ekspression, når de behandles med atezolizumab.

#Seneste udgivelse

Onkologi

Nr. 1 • februar 2020
10. Årgang
  • Brystcancer
  • PRO
  • Lungecancer
MEDtalks du bør se

MEDtalks du bør se

Blodprøve kan føre til tidlig opsporing...

Speaker: Boe Sandahl Sørensen

Spilletid: 1:14

Immunbehandling af lungecancer er vejen frem

Speaker: Peter Meldgaard

Spilletid: 1:44

Nye biomarkører ved lungecancer

Speaker: Erik Santoni-Rugiu

Spilletid: 3:49

Lovende resultater ved immunterapi af lungecancer

Speaker: Cecilia Bech Horste

Spilletid: 4:17

Immunterapi i førstelinje ved småcellet lungecancer

Speaker: Jens Benn Sørensen

Spilletid: 7:09