Forskelle i dødelighed ved depression

Komorbid depression og kronisk fysisk sygdom resulterer i en højere dødelighed. Specielt observerede vi en højere dødelighed hos mennesker med en hospitals-baseret depression, der var diagnosticeret inden en kronisk fysisk sygdom. Fremtidige studier må undersøge specifikke mekanismer og mulige årsagsmekanismer. Dette må både tage højde for patofysiologiske mekanismer og for forhold i relationen mellem lægen og patienten.

Når man skal behandle unge med ADHD medicinsk, er det svært at fastslå, hvad der vil virke for den enkelte - det skal vurderes i dialog med den unge. Men medicinsk behandling er vigtig. Der er for eksempel meget, der tyder på, at medicinsk behandling mindsker misbrugsproblemer hos den unge med ADHD. Det også vigtigt, at behandlingsrammerne er i orden og vilkårene for den unge er rimelige, da ADHD giver nogle særlige udfordringer i forhold til det at blive voksen. Når man indleder farmakologisk behandling af ADHD hos unge eller hos unge voksne, er det ikke til at forudsige, hvilken farmakologisk behandling, der vil virke for den enkelte. Det er noget, man sammen med den unge må vurdere. Som ofte spørger jeg til, om de vil vurdere effekten af medicinen ud fra en aktivitet eller situation, de godt kan lide. Samtidig spørger jeg deres forældre eller andre pårørende, om de…

To nye typer af medicin med melatonin er kommet på markedet. Det er derfor ikke længere tilladt for apotekerne at sælge magistrelt fremstillet melatonin.

Sammenhæng mellem vægt og psykisk tilstand besvarer ikke hvorfor overvægtige har det svært i livet? Samfundets normer og værdier om krop og vægt spiller ind her.

ADHD-patienter har genetiske varianter, der i mindre omfang kan genfindes hos personer, der ikke har ADHD. De er disponeret for at få børn i en ung alder, og lægen bør derfor tale prævention med dem.

PDA opfattes som dimensionelt fordelte karakteristika, som er mere eller mindre fremtrædende ved autismespektrum-forstyrrelse. En gruppe med PDA og ASF kan altså ikke pålideligt skelnes fra en med ASF uden PDA.

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

Nr. 1 • februar 2020
13. Årgang
  • Migræne - nye behandlingsmuligheder
  • Kliniske forløb af MS
  • ADHD & seksualitet

Updates on COVID-19

MEDtalks du bør se

MEDtalks du bør se

ECTRIMS 2019: Smoking, air pollution and...

Speaker: Lars Alfredsson

Spilletid: 4:59

ECTRIMS 2019: The MS Atlas –...

Speaker: Tobias Frisch & Maria Louise Elkjær

Spilletid: 4:05

#

Psykiatri

Birte Glenthøj

Birte Glenthøj
professor, overlæge, dr.med.

Henning Andersen

Henning Andersen
professor, overlæge, dr.med., ph.d.

Jette Lautrup Frederiksen

Jette Lautrup Frederiksen
professor, overlæge, dr.med.

Per Hove Thomsen

Per Hove Thomsen
professor, overlæge, dr.med

Raben Rosenberg

Raben Rosenberg
klinikchef, professor, dr.med.