Hamstringssymptomer hos børn og unge med OCD

OCD er en psykiatrisk lidelse med tvangstanker og tvangshandlinger. Hver fjerde barn/ung har blandt andet hamstringssymptomer, hvor de i overdreven grad samler og gemmer på selv værdiløse ting. Kognitiv adfærdsterapi synes at give et godt behandlingsudbytte - både for OCD-patienter med og uden hamstringssymptomer.

3-5% af alle børn har ADHD. Det medfører funktionsnedsættelse, hvilket har betydning både i hjem, børnehave og skole. Behandling allerede fra førskolealderen bedrer barnets udvikling og mindsker dårlige følger af ADHD. Forældretræning spiller en vigtig rolle, men bør kombineres med en indsats i daginstitutionen og eventuelt med medicinsk behandling.

Sammenhængen mellem paternelle faktorer, herunder betydningen af paternel medicinering omkring konceptionstidspunktet, og short- og long-term outcomes hos barnet er dårligt belyst.

Det synes ud fra undersøgelsen uhensigtsmæssigt, at der findes to forskelligartede behandlingstilbud til patientgruppen med kroniske smerter, det er formentlig en og samme gruppe. Patienterne vil derfor formentlig også være bedre behandlet et og samme sted: På multidisciplinlære centre med specialister i både smertemedicinering og psykiatri, foruden det tværfaglige personale, der i forvejen er ens i somatikken og psykiatrien.

Forskelle i dødelighed ved depression

Komorbid depression og kronisk fysisk sygdom resulterer i en højere dødelighed. Specielt observerede vi en højere dødelighed hos mennesker med en hospitals-baseret depression, der var diagnosticeret inden en kronisk fysisk sygdom. Fremtidige studier må undersøge specifikke mekanismer og mulige årsagsmekanismer. Dette må både tage højde for patofysiologiske mekanismer og for forhold i relationen mellem lægen og patienten.

Når man skal behandle unge med ADHD medicinsk, er det svært at fastslå, hvad der vil virke for den enkelte - det skal vurderes i dialog med den unge. Men medicinsk behandling er vigtig. Der er for eksempel meget, der tyder på, at medicinsk behandling mindsker misbrugsproblemer hos den unge med ADHD. Det også vigtigt, at behandlingsrammerne er i orden og vilkårene for den unge er rimelige, da ADHD giver nogle særlige udfordringer i forhold til det at blive voksen.

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

Nr. 2 • maj 2020
13. Årgang
  • ADHD
  • Synsfunktion
  • Depression

Updates on COVID-19

MEDtalks du bør se

MEDtalks du bør se

ECTRIMS 2019: Smoking, air pollution and...

Speaker: Lars Alfredsson

Spilletid: 4:59

ECTRIMS 2019: The MS Atlas –...

Speaker: Tobias Frisch & Maria Louise Elkjær

Spilletid: 4:05

#

Psykiatri

Birte Glenthøj

Birte Glenthøj
professor, overlæge, dr.med.

Henning Andersen

Henning Andersen
professor, overlæge, dr.med., ph.d.

Jette Lautrup Frederiksen

Jette Lautrup Frederiksen
professor, overlæge, dr.med.

Per Hove Thomsen

Per Hove Thomsen
professor, overlæge, dr.med

Raben Rosenberg

Raben Rosenberg
klinikchef, professor, dr.med.