Funktionel Lidelse er en ny kategori i det danske diagnosesystem, og karakteriseres ved for eksempel smerte og træthed. Man har diskuteret om irritabel tyktarm, fibromyalgi og kronisk træthed er selvstændige sygdomme. Funktionelle lidelser er hyppige og kan påvirke personen meget, især hvis man har flere samtidig.

Sammenhængen mellem paternelle faktorer, herunder betydningen af paternel medicinering omkring konceptionstidspunktet, og short- og long-term outcomes hos barnet er dårligt belyst.

Nordisk undersøgelse viser, at psoriasisartrit og psoriasis begge påvirker patienternes livskvalitet negativt, men at belastningen er størst hos de patienter, som både har psoriasisartrit og psoriasis.

Hovedpine og nakkesmerter

En høj andel af personer med migræne lider også af spændingshovedpine og nakkesmerter. De har et lavt fysisk aktivitetsniveau og oplever en negativ indvirkning på livskvaliteten. Konditionstræning kan forbedre påvirkningen af migræne i dagligdagen.

Det synes ud fra undersøgelsen uhensigtsmæssigt, at der findes to forskelligartede behandlingstilbud til patientgruppen med kroniske smerter, det er formentlig en og samme gruppe. Patienterne vil derfor formentlig også være bedre behandlet et og samme sted: På multidisciplinlære centre med specialister i både smertemedicinering og psykiatri, foruden det tværfaglige personale, der i forvejen er ens i somatikken og psykiatrien.

Autoimmunitet – et muligt fodaftryk ved COVID-19?

Coronavirus-sygdommen (COVID-19), som er den almindelige betegnelse for akut respiratorisk syndrom SARS-CoV-2 (ARDS), er et nyt beta-corona virus, der er isoleret ved lungeskylning fra sygdomsramte. Sygdommen har spredt sig ud over verden fra epicenteret i Wuhan i Kina (Huanan Seafood Market). En sammenlignende undersøgelse mellem virus-udbredningen i Wuhan samt udenfor Wuhan (Guangzhou-provinsen) viser, at virus undergår ændringer i patologi og epidemiologi. I Wuhan kom 23% af de indlagte patienter på intensivafsnit, mens det kun var 5% af de indlagte udenfor Wuhan (i Guangzhou-provinsen), som kom på intensiv afdeling. I forhold til mortaliteten var dette tal 11% versus 0%. Blandt patienterne i Guangzhou-gruppen var symptomer som diarre og opkastning mere hyppige ligesom denne patientgruppe var yngre end i selve Wuhan. Undersøgelser viste også, at fækal SARS-CoV-2 RNA forblev COVID-19 positiv, selvom næsesvælg-podning var COVID-19 negative hos nogle patienter, hvilket åbner en mulighed for, at transmissionsperioden forlænges hos enkelte patienter. Så spørgsmålet…

#Seneste udgivelse

Reumatologi

Nr. 2 • maj 2020
13. Årgang
  • Mænds fertilitet
  • Smerter
  • Livskvalitet

Updates on COVID-19

MEDtalks du bør se

MEDtalks du bør se

Er kronisk benign smerte et problem?

Speaker: Nina Kvorning

Spilletid: 4:36

#

Reumatologi

Berit Schiøttz-Christensen

Berit Schiøttz-Christensen
professor

Henrik Nielsen

Henrik Nielsen
dr.med., speciallæge i reumatologi og intern medicin