Op mod en tredjedel af patienter med hjertesvigt har også type 2-diabetes. Det øger samtidig risikoen for indlæggelse og død. I denne MEDtalks fortæller Kenneth Egstrup, professor i kardiologi, OUH Svendborg Sygehus, om, hvordan du kan reducere forekomsten af hjertesvigt og dødeligheden hos denne gruppe af patienter.

Fysisk aktivitet som led i behandlingen af astma

Astma forekommer hyppigt i alle aldre, og i Danmark er prævalensen 6-8%. Både arv, livsstil og miljø kan forværre astma. Vigtigt for sygdomskontrol er fysisk aktivitet. Minimum otte ugers aerob træning har således en gavnlig effekt på symptomkontrol og lungefunktion, og det anbefales, at astmapatienter dyrker den motion, som de er mest trygge ved, uden at være bange for anfald udløst af anstrengelse.

Patienter med type 2-diabetes mister i gennemsnit seks år af deres levetid, men får de et myokardieinfarkt mister de 12 år. I denne MEDtalks fortæller Kenneth Egstrup, professor i kardiologi, OUH Svendborg Sygehus om de nyeste behandlingsmuligheder for patienter med type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom.

Tværsektorielt samarbejde mellem sygeplejersker

Når ældre patienter med komplekse pleje- og behandlingsbehov indlægges kortvarigt, øges risikoen for forværring og genindlæggelse. Kontinuitet i pleje og behandling i overgangen mellem hospital og hjem fordrer derfor en optimering af samarbejde/information mellem sektorerne. Interviews med sygeplejersker viser, at de opfatter hospitalet og hjemmesygeplejen som to forskellige verdener med forskellige kulturer og forståelse af, hvad der bør prioriteres. Sygeplejerskerne vil gerne have et godt samarbejde over sektorgrænserne, men samarbejdet er besværet af manglende kendskab til den anden sektors måde at arbejde på, og mange af de konflikter, der opstår i det tværsektorielle samarbejde kan tilskrives en grundlæggende forskellig opfattelse af, hvad sygepleje er.

Faglig test: KOL

Tjek din viden om kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) KOL er den sygdom, som bidrager mest til social ulighed i sundhed og er samtidig en af de sygdomme, som forårsager flest dårlige og tabte leveår. Årligt dør 3300 personer direkte som følge af KOL og 2200 personer, hvor KOL er den indirekte dødsårsag. Fordelt efter sværhedsgraden har ca. 166.000 mild, 230.000 moderat og 40.000 svær/meget svær luftvejsobstruktion.  Tag vores faglige test om KOL og tjek din viden om behandling, komorbiditeter og inhalationsteknik. Du vil se de korrekte svar til sidst i testen. [gravityform id="28" title="true" description="false" tabindex="2"]

Varetagelse af kronisk obstruktiv lungelidelse

Forekomsten af kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) er høj blandt voksne danskere og medfører hvert år mange indlæggelser og dødsfald. Det er besluttet, at patienter med KOL skal følges og kontrolleres i almen praksis frem for på hospitalerne. Det er nogle år siden, at dette studie er udført, og siden er der blevet ansat hjælpepersonale i almen praksis, med fokus på undervisning, organisering og på selve sygdommen KOL. Det er et skridt på vejen, men der resterer stadig arbejde med udvikling af systematik, ensartethed og kvalitet i KOL-behandlingen. Dette skal ses i lyset af, at almen praksis har rigtig mange udfordringer, som består i en ældre befolkning, flere kroniske sygdomme, og skærpede registreringskrav. Mere tid til patienten og en mere holistisk tilgang er således nødvendig for at behandlingen er til gavn for både for patienten, lægen og samfundet.

#Seneste udgivelse

Sygeplejersken i almen praksis

Nr. 1 • juni 2020
9. Årgång
  • Etik
  • Rådgivning
  • Samarbejde

Faglig test

Præventionsguide

Updates on COVID-19

#

Sygeplejersken

Karina Rosenwanger

Karina Rosenwanger
konsultationssygeplejerske