Type 2-diabetes er en progressiv sygdom, hvor der i lang de fleste tilfælde er brug for  kombination af flere forskellige lægemidler. I denne MEDtalk kan redegør Filip Krag Knop for kombinationsmulighederne ved behandling med SGLT-2 hæmmer og GLP-1  receptor agonist.

Nye behandlingsmål for LDL-kolesterol ved type 2-diabetes, familiær hyperkolesterolæmi og nefropati.

Forskelle i dødelighed ved depression

Komorbid depression og kronisk fysisk sygdom resulterer i en højere dødelighed. Specielt observerede vi en højere dødelighed hos mennesker med en hospitals-baseret depression, der var diagnosticeret inden en kronisk fysisk sygdom. Fremtidige studier må undersøge specifikke mekanismer og mulige årsagsmekanismer. Dette må både tage højde for patofysiologiske mekanismer og for forhold i relationen mellem lægen og patienten.

Diabetisk Nyresygdom

Personer med albuminuri har søget risiko for hjerte-kar-sygdom, nyresygdom og andre komplikationer af diabetes.

Type 2-diabetes og hjertesygdom er tæt sammenkoblede. I forhold til valg af behandling er det vigtigt at fokusere på, om patienten har erkendt hjerte-kar-sygdom.

Delirium er en farlig tilstand, hvorfor sygeplejerskers tilgang til patienten er vigtig. Gennem interviews med sygeplejersker fandt vi, at både patientsamarbejdet, deres faglige viden og deres forhold til patienten var udfordret.

#Seneste udgivelse

Præventionsguide

Updates on COVID-19

Faglig test

Faglig test

Online uddannelse

Online uddannelse

#

Sygeplejersken

Karina Rosenwanger

Karina Rosenwanger
konsultationssygeplejerske