På baggrund af COVID-19-pandemien og de seneste års pneumokok-vaccinationsstudier er der fra april 2020 kommet nye pneumokok-vaccinationsanbefalinger til ældre og risikogrupper.

Inhalationssteroider (ICS) bruges til behandling af KOL, dog kan brug af ICS øge risikoen for type 2-diabetes hos KOL-patienter. Risikoen for type 2-diabetes ved ICS er dog mindre end ved brug af orale kortikosteroider, men HbA1c-niveauer bør for en sikkerheds skyld måles, især hos patienter med tegn på metabolisk syndrom.

Vandladningsbesvær ses oftere hos ældre end hos yngre, og udredningen kan være kompliceret, da lignende symptomer kan have forskellige årsager.

De europæiske anbefalinger for sygeplejerskens rolle i behandling af inflammatorisk artrit blev opdateret i 2019. Anbefalingerne vejleder læger, sygeplejersker og patienter, og de fremhæver især involvering af sygeplejerskerne. Dette skal skabe tillid i hele behandlingsforløbet. Faglig undervisning af sygeplejersker fremhæves også som væsentlig og bør prioriteres.

Op mod en tredjedel af patienter med hjertesvigt har også type 2-diabetes. Det øger samtidig risikoen for indlæggelse og død. I denne MEDtalks fortæller Kenneth Egstrup, professor i kardiologi, OUH Svendborg Sygehus, om, hvordan du kan reducere forekomsten af hjertesvigt og dødeligheden hos denne gruppe af patienter.

Fysisk aktivitet som led i behandlingen af astma

Astma forekommer hyppigt i alle aldre, og i Danmark er prævalensen 6-8%. Både arv, livsstil og miljø kan forværre astma. Vigtigt for sygdomskontrol er fysisk aktivitet. Minimum otte ugers aerob træning har således en gavnlig effekt på symptomkontrol og lungefunktion, og det anbefales, at astmapatienter dyrker den motion, som de er mest trygge ved, uden at være bange for anfald udløst af anstrengelse.

#Seneste udgivelse

Sygeplejersken i almen praksis

Nr. 1 • juni 2020
9. Årgang
  • Etik
  • Rådgivning
  • Samarbejde

Faglig test

Præventionsguide

#

Sygeplejersken

Karina Rosenwanger

Karina Rosenwanger
konsultationssygeplejerske