Læger og personer med overvægt ser forskelligt på overvægt og behandling af denne. Det tyder på, at vi som læger i højere grad kan åbne for diskussion om overvægt end hidtil.

Overvægt har både personlige og samfundsmæssige omkostninger. En ensartet strategi og behandling er nødvendig, og lægerne bør forlade opfattelsen af, at vægtproblemer kun handler om energibalance.

Svær overvægt er, især hos kvinder, associeret med en øget risiko for atopisk dermatitis. Dette har stor klinisk betydning, da svær overvægt kan være en modificerbar risikofaktor for atopisk dermatitis, og det er velkendt, at svær overvægt er relateret til mange sundhedsmæssige problemer.

Antivirulens terapi

I denne MEDtalk gennemgår Sten Madsbad hvilke farmakologiske lægemidler, du kan anvende til patienter med overvægt, og hvornår der er indikation herfor. Endvidere åbner han til et kig ud i den nære fremtid, hvor der er flere lovende lægemidler på vej, hvor der kan opnås et vægttab på mere end 20 kg.

Omkring 17% af befolkningen har et BMI over 30 og 3-5% har et BMI over 40. I denne MEDtalks fortæller overlæge Sten Madsbad, Hvidovre Hospital, hvilken overvægtige der primært er i risiko, og hvorfor mange paradoksalt nok tager på i vægt, når de omlægger deres kost for at tabe vægt. Du kan også høre Sten Madbads bud på, hvilken kostændring, der potentiel kan give vægttab på 10-12 kg over et til tre år.

The role of CGRP in migraine and its treatment

Recent findings regarding CGRP targeted therapies in migraine offer new insight into the central role of the trigeminal ganglion in the pathophysiology of migraine headache.