Overvægt og type 2-diabetes har en sammenhæng. Ikke alle med type 2-diabetes er overvægtige, men begge skyldes en kombination af arveanlæg, livsstil samt psykiske og samfundsmæssige faktorer.

Svær overvægt øger risikoen for type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdom og cancer samt reduceret livslængde. Pt. er behandlingen kirurgisk, men en effektiv medicinsk behandling er dog på vej.

Sammenhæng mellem vægt og psykisk tilstand besvarer ikke hvorfor overvægtige har det svært i livet? Samfundets normer og værdier om krop og vægt spiller ind her.

Genernes betydning ved svær overvægt

Overvægt har en genetisk komponent – et faktum, der kan afklare årsagssammenhænge mellem overvægt og andre sygdomme. Et genetisk værktøj til prædiktion vil i fremtiden måske kunne implementeres klinisk.

Det er vanskeligt at isolere svær overvægt som en selvstændig risikofaktor for hjerte-kar-sygdom, fordi mange med svær overvægt også har type 2-diabetes.

Socioøkonomiske udgifter ved svær overvægt

Socioøkonomiske udgifter ved overvægt giver først mening ved svært overvægtige på grund af den øgede risiko for sygelighed og tidlig død, der er forbundet med især svær overvægt.

#Seneste udgivelse

Fokus på overvægt

Nr. 1 - temamagasin
2020
  • Konsekvenser af overvægt
  • Omfang og Forebyggelse
  • Behandling