Skip to Content

Nyt fra Medicinrådets rådsmøde d. 23. november 2022

Medicinsrådets seneste rådsmøde endte med nye anbefalinger for behandling af kronisk migræne og våd AMD. Rådet afviste desuden to andre potentielle behandlinger af brystcancer og metastatisk nyrecellekarcinom. Hør om alle rådets beslutninger i denne MEDcast.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top