Skip to Content

Resultaterne fra WCLC 2020 Presidential Symposium

Hør Jens Benn Sørensen, overlæge ved Onkologisk Klinik, Rigshospitalet opsummere de tre præsentationer, der vedWCLC Presidential Symposium i august 2020 blev præsenteret som optakt til World Conference om Lung Cancer, der afholdes virtuelt i januar 2021:

  • Data fra ORIENT-11 studiet,  der belyser effekten af behandling med sintilimab, en PD-L1 hæmmer, i kombination med kemoterapi som førstelinjebehandling af metastatisk ikke-planocellulær ikke-småcellet lungecancer sammenlignet med kemoterapi som monoterapi.
  • Data fra studie med behandling af  ALK-positiv ikke-småcellet lungecancer med Ensartinib – en andengenerations ALK-hæmmer. Ensartinib-behandlingen blev sammenlignet med crizotinib-behandling. 
  • Data fra CheckMate 743, der belyser førstelinjebehandling med nivolumab i kombination med iplilumab sammenlignet med kemoterapi til patienter med ikke-operabel malignt pleuralt mesotheliom


Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top