Kort om BestPractice Nordic 

BestPractice Nordic forbedrer folkesundheden og patientbehandlingen gennem faglig dialog mellem læger.

BestPractice Nordic er en uafhængig udgivervirksomhed, som formidler ny lægefaglig viden og supporterer lægefaglig dialog indenfor en række forskellige lægefaglige specialer i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Alt indhold der publiceres, såvel print som online, finansieres gennem sponsorater og annoncer. Sponsorer og annoncører har ingen indflydelse på det indhold vi bringer, denne redaktionelle uafhængighed betyder, at BestPractice Nordic er lægernes arena, de kan bruge til faglig dialog og vidensdeling. BestPractice Nordic er den neutrale facilitator og formidler, som lægerne kan anvende som talerør til at  perspektivere ny klinisk data og erfaringer.

Det er denne redaktionelle uafhængighed, der gør indholdet interessant, og som i øvrigt er fundamentet for BestPractice Nordics redaktionelle kodeks. Således kan lægen tale frit og med sundhedsfaglig autoritet om de nyeste data, og give sin faglige vurdering og perspektivering af studier, patientgrupper og guidelines i en national kontekst. Den enkelte læge eller sundhedsfaglige specialist står inde for indholdets faglighed og niveau. Alt indhold er udarbejdet af sundhedspersoner med særlig viden inden for de enkelte lægefaglige specialer, hvilket sikrer nærhed og faglig relevans.

Vi modtager gerne input og forslag til emner samt spørgsmål, som vedrører sundhedspersoners daglige arbejde Har du forslag, er du velkommen til at kontakte os på chefredaktør Jan Andreasen på jan@bpno.dk

De lægefaglige redaktioner i BestPractice Nordic – Danmark

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge