MEDcast – Onkologi

Velkommen til BestPractice Nordic MEDcast om Onkologi, en podcast hvor vi diskuterer patientcases, diagnosticerings- og behandlingsdilemmaer indenfor onkologien. 

Episode 1: ALK+ ikke-småcellet lungecancer er biologisk ustabile – behandlingsmæssige udfordringer

I denne podcast diskuterer Edyta Urbanska, specialist i lungecancer, Rigshospitalet, og Eric Santoni Rugiu, lungepatolog og overlæge ved patologiafdelingen, også Rigshospitalet, de behandlingsmæssige udfordringer som følge af den biologiske ustabilitet, der kendertegner ALK positiv ikke-småcellet lungecancer.

Log ind for at få adgang til podcasten.

 

Episode 2: Seponering af behandling trods komplet respons ved ALK+ ikke-småcellet lungecancer med cerebrale metastaser

I denne episode diskuterer Edyta Urbanska, specialist i lungecancer, Rigshospitalet, og Eric Santoni Rugiu, lungepatolog og overlæge ved patologiafdelingen, også Rigshospitalet, et klinisk forløb, hvor patienten opnår komplet respons på behandlingen. Desværre må behandlingen seponeres efterfølgende som følge af drug inducerede bivirkninger, hvilket fik alvorlige konsekvenser for patienten.

Log ind for at få adgang til podcasten.

 

Episode 3: Alk-positiv ikke-småcellet lungecancer
– en heterogengruppe af patienter

I denne episode belyser Edyta Urbanska, specialist i lungecancer, Rigshospitalet, og Eric Santoni Rugiu, lungepatolog og overlæge ved patologiafdelingen, også Rigshospitalet, den store og ofte afgørende betydning den diagnostiske biopsi-test  og den efterfølgende molekylære monitorering har for vurdering af progression, behandlingseffekt og valg af behandling på bagrund af de biologiske ændringer i tumor.

Log ind for at få adgang til podcasten.

 

Episode 4: Highlights fra ASCO20 Virtual

I denne episode er emnet highlights fra ASCO 2020. Du vil høre bidrag fra såvel danske som internationale speakere, hvorfor indslagene vil være både på dansk og engelsk. Vi vil præsentere spændende nyt om lungecancer, hvor bla. et skandinavisk studie har vist resultater, der kan blive afgørende for den fremtidige strålebehandling af patienter med småcellet lungecancer. Et andet spændende felt, der giver håb og optimisme er immunterapi til patienter med malignt mesotheliom, hvor flere studier afspejler, at immunterapien for alvor presser sig på overfor denne patientgruppe. Inden vi dog når hertil, vil du blive præsenteret for nye overlevelsesdata for patienter med ikke-metastatisk prostatacancer, hvor præsentationer på ASCO viste, at behandling med 2. generations antiandrogener bedrer overlevelsen. Et stort fremskridt for denne patientgruppe.

Log ind for at få adgang til podcasten.