MEDcast – Onkologi

Velkommen til BestPractice Nordic MEDcast om Onkologi, en podcast hvor vi diskuterer patientcases, diagnosticerings- og behandlingsdilemmaer indenfor onkologien. 

 

Episode 6: Postoperativ systemisk behandling og stråleterapi af brystcancer

I denne episode fortsætter vi med at se på behandlingsmulighederne for en 38-årig kvinde med brystcancer. I den foregående episode blev behandlingen før operation diskuteret, men i denne episode er der fokus på behandlingsmulighederne efter operation. Behandlingsmulighederne belyses i en faglig dialog mellem Trine Tramm, overlæge, patologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital og Birgitte Offersen, professor og overlæge ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital.

Log ind for at få adgang til podcasten.

 

Episode 5: Preoperativ behandling af brystcancer – down-sizing & down-staging

I denne episode ser vi nærmere på behandlingsmulighederne for en 38-årig kvinde, uden disposition til cancer, der har mærket en tumor centralt i det venstre bryst, hvor biopsi viser, at der er tale om cancer. Kvinden har ønske om graviditet senere, når behandlingen er afsluttet. Til at diskutere denne case og redegøre for behandlingsmulighederne møder du Trine Tramm, overlæge, patologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, med brystpatologi som ansvarsområde, og Birgitte Offersen, professor og overlæge ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital med brystkræft som sit specialeområde. Indledningsvis præsenterer Trine Tramm casen.

Log ind for at få adgang til podcasten.

 

Episode 4: Highlights fra ASCO20 Virtual

I denne episode er emnet highlights fra ASCO 2020. Du vil høre bidrag fra såvel danske som internationale speakere, hvorfor indslagene vil være både på dansk og engelsk. Vi vil præsentere spændende nyt om lungecancer, hvor bla. et skandinavisk studie har vist resultater, der kan blive afgørende for den fremtidige strålebehandling af patienter med småcellet lungecancer. Et andet spændende felt, der giver håb og optimisme er immunterapi til patienter med malignt mesotheliom, hvor flere studier afspejler, at immunterapien for alvor presser sig på overfor denne patientgruppe. Inden vi dog når hertil, vil du blive præsenteret for nye overlevelsesdata for patienter med ikke-metastatisk prostatacancer, hvor præsentationer på ASCO viste, at behandling med 2. generations antiandrogener bedrer overlevelsen. Et stort fremskridt for denne patientgruppe.

Log ind for at få adgang til podcasten.

 

Episode 3: ALK-positiv ikke-småcellet lungecancer
– en heterogengruppe af patienter

I denne episode belyser Edyta Urbanska, specialist i lungecancer, Rigshospitalet, og Eric Santoni Rugiu, lungepatolog og overlæge ved patologiafdelingen, også Rigshospitalet, den store og ofte afgørende betydning den diagnostiske biopsi-test  og den efterfølgende molekylære monitorering har for vurdering af progression, behandlingseffekt og valg af behandling på bagrund af de biologiske ændringer i tumor.

Log ind for at få adgang til podcasten.

 

Episode 2: Seponering af behandling trods komplet respons ved ALK+ ikke-småcellet lungecancer med cerebrale metastaser

I denne episode diskuterer Edyta Urbanska, specialist i lungecancer, Rigshospitalet, og Eric Santoni Rugiu, lungepatolog og overlæge ved patologiafdelingen, også Rigshospitalet, et klinisk forløb, hvor patienten opnår komplet respons på behandlingen. Desværre må behandlingen seponeres efterfølgende som følge af drug inducerede bivirkninger, hvilket fik alvorlige konsekvenser for patienten.

Log ind for at få adgang til podcasten.

Episode 1: ALK+ ikke-småcellet lungecancer er biologisk ustabile – behandlingsmæssige udfordringer

I denne podcast diskuterer Edyta Urbanska, specialist i lungecancer, Rigshospitalet, og Eric Santoni Rugiu, lungepatolog og overlæge ved patologiafdelingen, også Rigshospitalet, de behandlingsmæssige udfordringer som følge af den biologiske ustabilitet, der kendertegner ALK positiv ikke-småcellet lungecancer.

Log ind for at få adgang til podcasten.