Spondylartropati involverer både perifere og axiale led, og behandlingen blev tidligere begrænset til fysioterapi og smertestillende behandling, men fra 2005/2006 blev biologisk medicin indført. Incidensen af disse sygdomme har været stigende fra 2009, især for tilfælde af axSpA, mest på grund af ændrede klassifikationskriterier og overfortolkning. Spondylartropati er en samlet betegnelse for en gruppe af ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge