Akut leukæmi (AL) er associeret med en signifikant sygdoms- og behandlingsrelateret symptombyrde, hvilket udfordrer patienternes fysiologiske, psykologiske og sociale velvære allerede fra diagnosen stilles.1,2 Hos patienter med kræft er et højt niveau af social støtte associeret med færre psykologiske symptomer samt øget velvære og livskvalitet.3-5 Social støtte kan reducere intensiteten af stress-responset og kan facilitere ...

Der er en stigende tendens til at benytte patient- og pårørende-involvering (PPI) i forskning, og det har vist at øge kvaliteten af forskningen og styrke dets relevans og legitimitet.1-4 Samtidig er der fundet god evidens for, at PPI medfører, at de involverede føler sig styrket og værdsat samt får øget selvtillid og tilfredshed ved at ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge