Af Charlotte Christie Petersen, cand.scient., ph.d., FACS Core Faciliteten Health, Aarhus Universitet Human cytomegalovirus (HCMV) er en meget udbredt herpesvirus, som 50-90% af den voksne befolkning er seropositive for.1 Hos alle immunsupprimerede patienter er reaktivering af HCMV et alvorligt problem. HCMV-infektion er den hyppigste følgesygdom hos alemtuzumab (anti-CD52) behandlede kronisk lymfatisk leukæmipatienter.2,3 For både primær ...

Af Kent Søe, cand.scient, ph.d., seniorforsker, adjunkt, Klinisk Cellebiologi, Vejle Sygehus/Sygehus Lillebælt, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet Zoledronat (også kaldet zoledronsyre, der markedsføres under navnet Zometa) er en af de bisfosfonater, der er godkendt til behandling af knoglesygdom hos kræftpatienter. Det diskuteres løbende, hvad der er den optimale behandling af knoglesygdom med bisfosfonat. Hvor ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge