Erhvervede demyeliniserende sygdomme dækker over akutte immunmedierede demyeliniserende sygdomme i centralnervesystemet. I de seneste 10-15 år har påvisning af immunoglobulin G antistoffer mod aquaporin-4 og myelin oligodendrocyt glykoprotein (MOG) vist sig at afgrænse to vigtige sygdomskategorier inden for de erhvervede demyeliniserende sygdomme. Vi konkluderede, at neuromyelitis optica spektrum sygdom og anti-MOG associeret sygdom hos børn ...

Hepatitis E-virus (HEV) forekommer i mindst fire genotyper, hvoraf genotype (gt) 1 og 2 er rent humane og endemiske i Asien, Afrika og Mellemamerika i områder med dårlige sanitære forhold. HEV-gt3 og gt4 er primært zoonoser med reservoir i svin, vildsvin og rådyr, men kan give anledning til humane infektioner.  HEV-gt3 er endemisk i det ...

Mixed connective tissue disease og graviditet

Reumatologi | Nanna Surlemont Schmidt | 1. Nov 2019 kl. 12:01 | ,

I 1972 beskrev Sharp et al. en gruppe patienter, der havde blandede kliniske træk forenelig med systemisk lupus erythematosus (SLE), systemisk sklerose (SSc) og polymyositis (PM). Sharp et al. beskrev i sin kohorte høje titere af anti-extractable nucleart antigen (ENA) antistoffer og foreslog, at klassificere disse patienter som havende mixed connective tissue disease (MCTD). Det ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge