I denne episode ser vi nærmere på behandlingsmulighederne for en 38-årig kvinde, uden disposition til cancer, der har mærket en tumor centralt i det venstre bryst, hvor biopsi viser, at der er tale om cancer. Kvinden har ønske om graviditet senere, når behandlingen er afsluttet. Til at diskutere denne case og redegøre for behandlingsmulighederne møder ...

Highlights fra ASCO

ASCO20 Virtual | Onkologi | | 6. Jul 2020 kl. 3:06 |

I denne episode er emnet highlights fra ASCO 2020. Du vil høre bidrag fra såvel danske som internationale speakere, hvorfor indslagene vil være både på dansk og engelsk. Vi vil præsentere spændende nyt om lungecancer, hvor bla. et skandinavisk studie har vist resultater, der kan blive afgørende for den fremtidige strålebehandling af patienter med småcellet ...

Hear Professor Martin Reck explain the long-term benefits for patients with stage IV/recurrent NSCLC in a perspective of CheckMate 227 and the key take-aways from ASCO 2020 within the area of lung ...

In this MEDtalk, Prof. Dr. med. Martin Reck explains which lung cancer patients benefit from combination therapy with nivolumab and ...

I denne MEDtalk præsenterer Klaus Brasso data fra ASCO, der viser, at tidlig behandling med 2. generations antiandrogener til patienter med ikke-metastatisk kastrationsresistent prostatacancer forbedrer patienternes ...

Investigator-initieret studie viser en signifikant forbedring af 2-års overlevelsen og median overall survival ved højdosis strålebehandling af patienter med småcellet lungecancer stadie II-III eller ikke-operabel stadie 1. Resultaterne kan på sigt være med til at ændre strålebehandlingen, lyder Peter Meldgaards ...

Fem-års data for 1. linjebehandling med alectinib til patienter med ALK positiv ikke-småcellet lungekræft viser meget opløftende resultater i forhold til behandling med crizotinib ifølge Peter Meldgaard, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Trods metastasering er 62,5% af patienterne, der er behandlet med alectinib, fortsat i live efter fem år, mens dette gælder for 45,5% af patienterne, der er behandlet med crizotinib. Hør Peter Meldgaards perspktivering af ...

På årets virtuelle ASCO-kongres blev der præsenteret nye data for adjuverende behandling med osimertinib til radikalt operede patienter med EGFR-positiv ikke-småcellet lungecancer. I denne MEDtalk gennemgår Peter Meldgaard, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, studiet, hvis resultater han forventer vil ændre valget af adjuverende behandling for denne ...

I dette studie er tumorer fra 22 patienter med malignt pleuralt mesotheliom blevet analyseret i forhold til at kortlægge de genetisk mutationer samt PD-L1 ekspressionen. I studiet præsenteres resultatet af next generation sequencing på 592 gener. I denne MEDtalk redegør Jens Benn Sørensen, overlæge, onkologisk klinik, Rigshospitalet, for de hyppigst forekommende mutationer samt det fund, ...

På årets ASCO-kongres blev data fra et fase II-studie af førstelinjebehandling med durvalumab i kombination med cisplatin og pemetrexed til patienter med avanceret malignt mesotheliom. Hør Jens Benn Sørensen, overlæge, onkologisk klinik, Rigshospitalet, faglige perspektivering af de nye ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge