Småcellet lungecancer er en meget alvorlig sygdom. Kemoterapi tilbydes ofte, men har dog ofte kun en kortvarig effekt. Kombineres det imidlertid med intenderet strålebehandling, medfører det en signifikant forbedring af overlevelsen. På sigt kan behandlingsprincipperne således ændres for denne gruppe af patienter. Småcellet lungecancer er en sygdom med en meget alvorlig prognose. Rutinemæssigt tilbyder vi ...

ALEX-studiet har undersøgt alectinib mod crizotinib som førstelinjebehandling af patienter med ALK-positiv, ikke-småcellet lungecancer. Overlevelsesdata for behandling med alectinib viser, at flere end halvdelen af patienterne fortsat er i live efter fem år på trods af, at patienterne på diagnosetidspunktet har fjernmetastaser til flere organer. Tyrosin kinase-hæmmeren (TKI) alectinib er godkendt af Medicinrådet som førstelinjebehandling ...

Patienter med EGFR-muteret NSCLC har en dyster prognose. Således får omkring 75% af patienterne i stadie III tilbagefald inden for fem år efter operationen. Nu er der imidlertid lovende nye data, der viser, at patienter med EGFR-muteret NSCLC, der kan radikalt opereres, bør tilbydes adjuverende behandling med osimertinib, en EGFR-mutation tyrosinkinasehæmmer. Ved årets virtuelle ASCO-kongres ...

At ASCO 2020 meeting, the new final survival results of the SPARTAN study were reported. When we look at overall survival in SPARTAN, the use of apalutamideprolongs survival from 60 months to 74 months – that is a 14-month survival advantage, with a hazard ratioof 0.78. Earlier reports have shown significant advantages in reduction of ...

CheckMate 9LA is the second trial in a row of trials investigating the role of immunotherapy combinations in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC). At the preplanned interim analysis after 8.1 months, overall survival was significantly prolonged with the combination of ipilimumab (IPI) and nivolumab (NIVO) and chemo vs chemo alone as front-line therapy in unselected patients with advanced ...

Behandling af ikke-metastatisk, kastrationsresistent prostatacancer med andengenerations-antiandrogener har givet overbevisende resultater. Studier har vist signifikante overlevelsesgevinster hos patienter med ikke-metastatisk, kastrationsresistent prostatacancer. De nye lægemidler kan således betyde fremskridt i den urologiske behandling af prostatacancer. I denne artikel vil jeg præsentere nogle af de store nyheder fra årets virtuelle ASCO-kongres inden for behandling af patienter ...

Kombination af kemoterapi og immunterapi, håber vi, har en fremtidig plads i behandlingen af malignt pleuralt mesotheliom. Denne behandlingsform skal dog vurderes i klinisk randomiserede undersøgelser, før den kan indføres i den daglige klinik. Patrick M. Forde, professor ved Johns Hopkins School of Medicine i Baltimore, præsenterede ved årets virtuelle ASCO-kongres et fase 2-studie, der ...

Immunterapi kan give en god forståelse af biologien i malignt pleuralt mesotheliom, og kan desuden komme til at spille en central rolle i den fremtidige behandlingsstrategi for malignt pleuralt mesotheliom – en tendens, som vi vil følge med interesse i de kommende år. Meera Patel, læge ved Karmanos Cancer Center i Detroit, præsenterede ved årets ...

Patienter, der har den dårligste prognose, kan være kandidater til denne behandling med immunterapi, når immunterapi bliver godkendt til malignt mesotheliom i Danmark. Ved dette års virtuelle ASCO-kongres fremlagde læge og ph.d. Koji Mikani fra Hyogo College of Medicine i Nishinomiya, Japan, resultaterne fra poster 9053: ”Efficacy and safety of nivolumab for malignant mesothelioma in ...

I denne episode fortsætter vi med at se på behandlingsmulighederne for en 38-årig kvinde med brystcancer. I den foregående episode blev behandlingen før operation diskuteret, men i denne episode er der fokus på behandlingsmulighederne efter operation. Behandlingsmulighederne belyses i en faglig dialog mellem Trine Tramm, overlæge, patologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital og Birgitte Offersen, professor og ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • 2020
  • Covid-19 og adfærd
  • Vandladningsbesvær
  • Type 2-diabetes
#

Almen praksis

Aurelia Gomes de Sousa

Aurelia Gomes de Sousa
praktiserende læge

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge

Brian Bridal Løgstrup

Brian Bridal Løgstrup
overlæge, dr.med., klinisk lektor, ph.d.

Thomas Truelsen

Thomas Truelsen
overlæge

Anders Løkke

Anders Løkke
specialeansvarlig overlæge

Allan Flyvbjerg

Allan Flyvbjerg
direktør, klinisk professor