Type 2-diabetes er en stigende udfordring både nationalt og ude i verden. Velreguleret blodsukker mindsker risikoen for hjerte- og nyrerelaterede komplikationer, hvilket har stor betydning for den enkeltes livskvalitet, overlevelse – og for samfundsøkonomien. I et amerikansk-europæisk samarbejde på diabetesområdet, er der udviklet evidensbaserede guidelines til behandling og forbedret blodsukkerkontrol. Målet er, at sundhedspersoner skal ...

Igennem de senere år er der publiceret en række nye videnskabelige data, der gør valget af behandling af type 2-diabetes mere individuelt. I denne artikel belyses valget mellem oral eller injicerbar GLP-1-receptor agonist samt forskelle mellem GLP-1-receptor agonist og SGLT-2 inhibitorer. Afslutningsvis fremhæves nogle af de behandlingsmuligheder, der er på vej. Som det også fremgår af ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge