Hvert år diagnosticeres omkring 275 børn og unge under 20 år med kræft i Danmark. Kræft hos børn er et af de medicinske områder, hvor vi har set de største gennembrud i behandlingen, hvilket betyder, at fire ud af fem børn i dag overlever en kræftdiagnose.1 Grundet kræftsygdommen – og ikke mindst kræftbehandlingen – har ...

I Danmark er der hvert år omkring 200 børn i alderen 0-18 år, der diagnosticeres med kræft, hvoraf ca. 40 af børnene rammes af en tumor i centralnervesystemet (CNS). Overlevelsen efter en tumor i CNS er steget markant de seneste årtier, og i dag vil omkring 75% af alle patienterne være i live fem år ...

På trods af, at børnekræft er en sjælden sygdom, og at der har været store fremskridt inden for behandling, er kræft stadigvæk den næst hyppigste dødsårsag blandt børn i den vestlige verden, eftersom én ud af fem ikke overlever.1 Uagtet dette er ætiologien stort set ukendt.2 Undersøgelser har indikeret en stigning i hyppigheden af børnekræft ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge