De fleste melanomer har en mutation i BRAF-genet, hvilket har revolutioneret behandlingen af patienter med melanom. En af disse BRAF-hæmmere er vemurafenib, som før gav stor klinisk succes – men desværre har det senere vist sig, at mange patienter udvikler resistens overfor vemurafenib, hvilket medfører en median sygdomsprogression på ca. seks måneder. Ny forskning viser, at eksponering af syntetiske polykationer ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge