Omkring 25% af alle patienter med brystkræft, som har dannet metastaser, vil enten have overekspression af HER2 eller amplifikation af det kodende gen, hvilket tidligere har været forbundet med et aggressivt forløb af sygdommen. Nye HER2-rettede behandlinger har dog ændret på dette, for det er således vist, at dobbelt-blokade (trastuzumab og pertuzumab) rettet mod HER2-positivt ...

Brystkræft rammer 4.700 kvinder årligt. Check point-inhibitorer har vist overbevisende responsrater ved behandling af patienter med lokalfremskreden og metastaserende østrogen- og HER2-receptor negativ brystkræft. Aktuelt anvendes PD-L1 som markør for behandling med check point-inhibitorer, men der er behov for mere præcise biomarkører, der også kan bidrage med information om resistensmekanismer. Brystkræft er en heterogen sygdom, ...

Et af de mest lovende lægemidler til brystcancer

Brystkræft | Onkologi | Best Practice Nordic | 13. Dec 2019 kl. 3:33 |

Henrik Lindman, chef for bryst cancer afdelingen, professor i Onkologi, Uppsala Universitet giver i denne MEDtalk sin vurdering af og forventninger til ny og kommende behandlingsmulighed til patienter med HER2 positiv brystcancer. ...

Patienter med avanceret metastatisk HER2-postiv brystcancer, der tidligere har været behandlet med trastuzumab, pertuzumab, og T-DMI, har god effekt af trastuzumab deruxtecan (T-DXd). Dette konkluderede Ian E. Krop, Director, Clinical Research for the Breast Oncology Program, Dana-Farber Cancer Institute og  Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School, ved præsenttaionen af abstractet Trastuzumab deruxtecan (T-DXd; DS-8201a) ...

Farmakologisk inhibering af receptoren RANK med denosumab kan forhindre eller forsinke knoglemetastase hos patienter med brystkræft (BC), og det kan forbedre sygdomsfri overlevelse hos postmenopausal kvinde med hormonreceptor (HR) positiv BC. GeparSepto-studiet demonstrerede en øget pCR-hastighed efter ugentlig nab-paclitaxel sammenlignet med ugentlig standard opløsningsmiddel-baseret paclitaxel, hvorimod ETNA ikke gjorde det. Det er stadig uklart, hvilket ...

PAL er godkendt til brug i kombination med ET i HR-positive, HER2-negative MBC-patienter i både første og senere linjer. Den relative værdi af PAL plus ET versus kemoterapi (CT) i forbehandlede patienter er imidlertid endnu ikke fastlagt. PEARL er et fase III-forsøg, der sammenligner effektiviteten og sikkerheden af PAL i kombination med ET (exemestane [EXE] ...

Standard adjuvans-kemoterapi til triple-negativ brystkræft (TNBC) omfatter en taxan- og en anthracycline-behandling. Samtidig behandling med capecitabin kan give effektivitetsfordele, men robuste data mangler. Effektiviteten og sikkerheden ved integration af capecitabin i TNBC-adjuvansbehandlings-regimet blev vurderet. Resultaterne af forsøget kan fortolkes som, at capecitabin forbedrede DFS-satserne i TNBC signifikant, når det samtidig blev indgivet med en standard ...

På trods af, at et stort antal patienter med tidlig brystkræft (EBC) er blevet behandlet med capecitabin i randomiserede forsøg, er der endnu ikke udført en individuel meta-analyse. Indtil videre er der kun offentliggjort to litteraturbaserede meta-analyser, som kun inkluderer henholdsvis fem neoadjuvans-undersøgelser og to adjuvans-forsøg. Mens de første ikke rapporterede om en forbedring som ...

APT-forsøg har tidligere demonstreret, at adjuvans-TH er forbundet med gunstige resultater hos patienter med lille HER2-positiv BC. ATEMPT-forsøget søgte at bestemme, om adjuvans T-DM1 hænger sammen med mindre toksicitet end TH, og om det er forbundet med en klinisk acceptabel sygdomsfri overlevelse (DFS) i punkter med fase I HER2 + BC. Dette studie repræsenterer den ...

Formålet med den primære analyse fra HER2CLIMB-studiet er at beskrive effektivitet og sikkerhed af ​​tucatinib, trastuzumab og capecitabin – et behandlingsregime, der undersøges hos patienter med avanceret HER2 + metastatisk brystkræft. Af resultater fra studiet forventes: Præsentation af baseline-demografi og sygdomskarakteristika af begge behandlingsarme. PFS, responsrater og responsvarighed for patienter, der får tucatinib kontra placebo, ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge