Omkring 25% af alle patienter med brystkræft, som har dannet metastaser, vil enten have overekspression af HER2 eller amplifikation af det kodende gen, hvilket tidligere har været forbundet med et aggressivt forløb af sygdommen. Nye HER2-rettede behandlinger har dog ændret på dette, for det er således vist, at dobbelt-blokade (trastuzumab og pertuzumab) rettet mod HER2-positivt ...

Brystkræft rammer 4700 kvinder årligt. Check point inhibitorer har vist overbevisende responsrater ved behandling af patienter med lokalfremskreden og metastaserende østrogen- og HER2-receptor negativ brystkræft. Aktuelt anvendes PD-L1 som markør for behandling med check point inhibitorer, men der er behov for mere præcise biomarkører, som også kan bidrage med information om resistensmekanismer. Brystkræft er en ...

Patienter med avanceret metastatisk HER2-postiv brystcancer, der tidligere har været behandlet med trastuzumab, pertuzumab, og T-DMI, har god effekt af trastuzumab deruxtecan (T-DXd). Dette konkluderede Ian E. Krop, Director, Clinical Research for the Breast Oncology Program, Dana-Farber Cancer Institute og  Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School, ved præsenttaionen af abstractet Trastuzumab deruxtecan (T-DXd; DS-8201a) ...

Mette sætter sig på stolen i det lille lokale, hvor en sygeplejerske og en læge venligt tager imod hende. Ved siden af sidder hendes mand, som har taget fri fra arbejde for at være med til samtalen. Mette har for seks dage siden fået besked om, at hun har en knude i det ene bryst, ...

Kognitive vanskeligheder er en hyppigt rapporteret problemstilling blandt brystkræftpatienter umiddelbart efter en kræftdiagnose og under den efterfølgende behandling. Begreber som ”kemohjerne” eller ”kemotåge” anvendes ofte af patienterne til at beskrive disse vanskeligheder, som inkluderer nedsat koncentrationsevne, forringet hukommelse, problemer med at finde de rigtige ord samt udfordringer med planlægning, overblik og beslutningstagning.  Kognitive vanskeligheder i ...

Tidlig diagnostik samt effektive og konsekutive behandlingsregimer har forbedret overlevelsen for patienter med en brystkræftdiagnose. Aktuelt er fem-års overlevelsen for danske kvinder 87% (NORDCAN). Multimodale og aggressive behandlingsregimer efterlader dog et aftryk i psyke og krop. Senfølg-er er blevet lige så komplekse og varierede i udtryk som behandlingsforløbene. Håndtering af langtidseffekter hos helbredte kvinder bør ...

Ny kombinationsbehandling af triple-negativ brystkræft viser så gode resultater i studiet IMPassion130, at behandlingen netop er blevet godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur. Hovedforskeren bag studiet ser allerede behandlingen som standard til PD-L1 positive patienter. Patienter med triple-negativ brystkræft kan nu behandles med en ny kombinationsbehandling af immunterapi, Tecentriq (atezolizumab) i kombination med kemoterapi (nab-paclitaxel). Dette ...

Der er i dag mere end 60.000 danske kvinder, som lever med diagnosen brystkræft. Et betydeligt antal af brystkræft-overlevere oplever efter behandling én eller flere kræft-relaterede bekymringer og/eller specifikke senfølger af behandlingen.  Træthed, søvnforstyrrelser, smerter, depression samt frygt for tilbagekomst af kræft er hyppigt forekommende generelle følger efter den komplekse behandling, som gives til brystkræftpatienter. ...

Pembrolizumab kombineret med kemoterapi som neoadjungerende behandling øger overlevelsen for patienter med triple-negativ brystkræft. Det viser netop offentliggjorte resultater på ESMO 2019.  Studiet er ledet af professor Peter Schmid fra Barts Cancer Institute. Ved den europæiske kræftkonference i Barcelona, ESMO 2019, præsenterede han resultater fra fase III-studiet KEYNOTE-522. KEYNOTE-522 er et RCT-studie, der inkluderer patienter ...

I januar 2020 påbegyndes et nationalt, randomise-ret, kontrolleret studie, som har til formål, at undersøge om fælles beslutningstagning, understøttet af et beslutningsstøtteværktøj, skaber større patient-involvering for patienter med brystkræft, når der skal tages stilling til adjuverende strålebehandling. Studiet hedder “Danish Breast Cancer cooperative Group Randomized Trial Shared Decision Making” (DBCG RT SDM).  Kvinder med brystkræft ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge