C-vitamintilskud kan korrigere C-vitaminmangel hos patienter med maligne hæmatologiske sygdomme som MDS, AML og CMML. I denne artikel beskrives resultaterne af et klinisk pilotstudie, der viste, at de patienter, der fik C-vitamintilskud til deres behandling med azacitidin, fik en større ændring i epigenetik end de patienter, der fik placebo. Dette tyder på, at C-vitamin kan ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge