Prognosticeringen af patienter med lokal avanceret cervix cancer (LACC) har været baseret på gynækologisk undersøgelse i henhold til FIGO. Man har fra 2018 medtaget billeddiagnostik i prognosticeringen. Hos 400 patienter, som har fået kemo-/stråleterapi og brachyterapi, er det lykkedes at integrere objektive fund fra klinisk undersøgelse og MR-scanning i en såkaldt T-score. Dette nye redskab ...

Cervixcancer forårsages af en infektion med humant papillom virus (HPV).1 HPV er et hyppigt forekommende virus, og livstidsrisikoen for at blive smittet med HPV er 50-80%. Langt de fleste HPV-infektioner er forbigående, men ca. 10-20% af alle HPV-smittede kvinder udvikler en persisterende infektion,2 og det er denne gruppe kvinder, der har en markant øget risiko ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge