Erhvervede demyeliniserende sygdomme dækker over akutte immunmedierede demyeliniserende sygdomme i centralnervesystemet. I de seneste 10-15 år har påvisning af immunoglobulin G antistoffer mod aquaporin-4 og myelin oligodendrocyt glykoprotein (MOG) vist sig at afgrænse to vigtige sygdomskategorier inden for de erhvervede demyeliniserende sygdomme. Vi konkluderede, at neuromyelitis optica spektrum sygdom og anti-MOG associeret sygdom hos børn ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge