Hudsygdommen hidrosadenitis suppurativa (HS) rammer 1-2% af befolkningen, men har været dårligt beskrevet i litteraturen. Behandlingen kan være medicinsk (herunder biologisk) og/eller kirurgisk. Det er fortsat svært at finde den bedste behandlingsform. I fremtiden kan genanalyser forhåbentligt fastslå, hvem der har effekt af biologisk behandling. Hudsygdommen hidrosadenitis suppurativa (HS) har længe været en dårligt beskrevet ...

Diabetes og gustatorisk sved

Almen praksis | Peter Lommer Kristensen | 14. Sep 2020 kl. 8:00 | ,

Gustatorisk sved er svedudbrud i forbindelse med spisning. Det kan være ubehageligt og socialt invaliderende. En undersøgelse viser at 13% af adspurgte personer med type 2-diabetes har gustatorisk sved, og personer med perifer neuropati har ca. dobbelt så høj risiko for at have gustatorisk sved sammenlignet med personer uden neuropati. Glycopyrrolat-creme kan formentlig hjælpe mange, der ...

Metformin og tarmmikrobiota

Almen praksis | Trine Nielsen | 9. Sep 2020 kl. 1:56 | ,

Metformin er det mest brugte orale antidiabetika både i Danmark og på verdensplan til behandling af type 2-diabetes. En del af metformins glukosenedsættende effekt sker via mave-tarm-kanalen, formentlig via en direkte påvirkning af tarmens bakterier, hvilket også kan være årsagen til, at næsten hver tredje patient får bivirkninger fra mave-tarm-kanalen. Dette betyder imidlertid, at præ- ...

Risikoen for at få pacemaker hos patienter med atrieflimren er blevet undersøgt ud fra data fra det danske landspatientregister. Ud fra en række af risikofaktorer, herunder køn, alder, medfødt hjertesygdom med flere, er der blevet bygget en risikoscore, der kan guide læger til at identificere, hvilke patienter med nyopdaget atrieflimren der er i højrisiko for ...

Næsten 70% af alle med type 2-diabetes, som får gastrisk bypass for svær overvægt, har ikke længere diabetes et år efter operationen. Skal man så fortsat screene for sendiabetiske komplikationer? Konklusionen er, at det ikke kan anbe-fales at stoppe rutine-screeningen for diabetisk retinopati efter en bypass-operati-on. Man bør stadig følge screeningsprogrammet som hos øvrige diabetespatienter ...

COVID-19 patients with glycemic control issues, characteristics from COVID-19 patients in New York City and an audio interview about vaccines and antivirals. In this perspective we present three of this week’s COVID-19 headlines from Medscape, JAMA Network & The New England Journal of Medicine. MEDSCAPE Medical News: Hospitalized COVID-19 patients with glycemic control issues have ...

Keep up with the mass amount of information about COVID-19 being rolled out online. In this perspective we present three of this week’s COVID-19 headlines from Reuters, Medscape & The Lancet. Medscape: Diabetes is a risk factor in COVID‐19 Observations from the 2003 SARS coronavirus has showed that diabetes worsened outcomes of the viral infection. ...

Der er en meget tæt sammenhæng mellem overvægt og type 2-diabetes. I dag behandler vi type 2-diabetes mere individuelt end bare for få år siden. Den store udfordring i forhold til at designe den optimale behandling til den enkelte patient bliver at sikre, at nye data eller opdateringer af guidelines bliver implementeret og anvendt i den daglige klinik. Der ...

Aktuelt er der relativt få registrerede præparater til medicinsk behandling af svær overvægt og disse giver i gennemsnit et vægttab på maksimalt fem – otte kg efter et års behandling. Der pågår flere fase II- og fase III-studier, hvor blandt andet GLP-1 og andre kombinationspræparater indgår med henblik på at undersøge deres effekter på vægttab og vægt-vedligeholdelse hos personer ...

Det er vanskeligt at isolere svær overvægt som en selvstændig risikofaktor for hjerte-kar-sygdom, fordi mange med svær overvægt også har type 2-diabetes. Man kan også udtrykke det på den måde, at type 2-diabetes for dem bliver en ekstra komplicerende byrde, der udvikles med årene, og som forstærker risikoen for udvikling af hjerte-kar-sygdom og for tidlig død. Det er derfor svært at adskille overvægtens andel ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge